آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره گواهینامه (OneNote 2010 the Microsoft Office Specialist Certification Exam (77-853

دسته بندی ها: آموزش وان نوت (One Note) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لیندا (Lynda)

lynda-onenote-2010-prepare-for-the-microsoft-office-specialist-certification-exam-77-853

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cert Prep: OneNote 2010 Microsoft Office Specialist (77-853) Publisher:Lynda Author:Julie Sheets Duration:2h 55m Level:Intermediate

Microsoft Office Specialist Julie Sheets helps you prepare for exam 77-853, the OneNote 2010 MOS certification exam, by covering the three main areas of the test: managing the OneNote environment, organizing and finding notes, and sharing and collaborating.
Released: 12/8/2016

Demonstrate your knowledge of OneNote 2010 by becoming a Microsoft Office Specialist. In this course, Microsoft Office Specialist Julie Sheets helps you prepare for the OneNote 2010 MOS certification exam (77-853) by covering the three main areas of the test: managing the OneNote environment, organizing and finding notes, and sharing and collaborating.

Julie begins with an overview of the certification program and the exam preparation process, and then walks you through all of the certification objectives. Get hands-on experience with downloadable practice files and take the challenges exercises to practice for the exam. It also provides a review of each challenge to give you a chance to see where you may need more focus in preparation for the exam.

Topics include:

Creating a OneNote notebook
Managing the OneNote environment
Creating links within OneNote
Managing OneNote history and backups
Collaborating in OneNote
Working with OneDrive
Sharing notebooks

Introduction
Welcome
59s
Who should take this course
50s
Using the exercise files
40s
1. Overview of the Microsoft Office Specialist OneNote Exam (77-853)
Compare Microsoft Office Specialist certifications
1m 17s
MOS exam objectives and registration
45s
MOS exam preparation and testing for OneNote 2010
1m 57s
2. Getting Started with OneNote
Create a OneNote 2010 notebook
1m 50s
Add sections and pages in OneNote 2010
3m 53s
Copy, delete, and merge in OneNote 2010
6m 15s
Add content to notebooks in OneNote 2010
4m 18s
Manage content in OneNote 2010
4m 34s
Capture information with side notes in OneNote 2010
2m 42s
Subpages and section groups in OneNote 2010
6m 36s
Challenge
32s
Solution
4m 31s
3. Managing the OneNote Environment
Change page options in OneNote 2010
8m 40s
Personalize page setup in OneNote 2010
7m 22s
Use page templates in OneNote 2010
6m 54s
Set display options and work with views in OneNote 2010
8m 44s
Proofing, language, and research in OneNote 2010
7m 21s
Set notebook options in OneNote 2010
7m 19s
Challenge
33s
Solution
4m 45s
4. Search
Link data in OneNote 2010
4m 29s
Use tags in OneNote 2010
6m 16s
Search OneNote 2010
5m 46s
Use page versions and backups in OneNote 2010
6m 11s
Challenge
17s
Solution
3m 41s
5. Collaboration in OneNote 2010
Work with notebooks and SharePoint in OneNote 2010
4m 22s
Protect OneNote data in OneNote 2010
5m 6s
Collaborate in OneNote 2010
6m 41s
Use drawing tools in OneNote 2010
6m 17s
Challenge
15s
Solution
4m 15s
6. Integration
OneNote 2010 and OneDrive (SkyDrive)
3m 49s
Invite others to a notebook in OneNote 2010
4m 21s
Share OneNote 2010 data with others
6m 47s
Use Quick Filing in OneNote 2010
5m 19s
Customize Send To options in OneNote 2010
4m 50s
Challenge
18s
Solution
3m 4s
Conclusion
Next steps
26s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس