مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Photoshop CC 2017 برای عکاسان

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، دیزاین (Design) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

lynda-photoshop-cc-2017-for-photographers

در این دوره آموزشی عکاس و مربی Chris Orwig مهارت های ضروری را بررسی میکند: برداشت، بهبود ارائه، رنگ نقاشی و نور با ماسک، تبدیل به سیاه و سفید، تفکر خلاقانه با فیلتر، رتوش، و انتشار عکس و چاپ از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است . این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • دسترسی به تصاویر در Bridge
 • راه اندازی تنظیمات رنگ، ترجیحات، و فضاهای کاری
 • ادیت کردن در Camera Raw
 • بزرگنمایی و Panning
 • تغییر اندازه تصاویر
 • Crop نمودن و صاف کردن
 • استفاده از لایه
 • ماسک
 • تبدیل تصاویر به سیاه و سفید
 • استفاده از فیلترها
 • روتوش
 • چاپ عکس از فتوشاپ

عنوان دوره: Lynda Photoshop CC 2017 for Photographers

سطح: مقدماتی

مدت زمان: 7 ساعت و 57 دقیقه

نویسنده: Chris Orwig

توضیحات:

Lynda Photoshop CC 2017 for Photographers
Learn what every photographer needs to master Photoshop, including cropping, improving exposure, masking, converting to black and white, and more.
Author: Chris Orwig
Duration: 7h 57m
Level: Beginner
Link: https://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Photoshop-CC-2017-Photographers/517324-2.html

Released: 12/2/2016 Photoshop CC 2017 for Photographers provides an introduction to Photoshop aimed specifically at the needs of photographers. Photographer and educator Chris Orwig covers the most essential skills: cropping, improving exposure, painting color and light with masks, converting to black and white, thinking creatively with filters, retouching, and publishing photos online and in print. Plus, learn how Photoshop fits into a modern digital photography workflow, and how to set up the preferences and workspace so the software works most efficiently for you.

Topics include: Accessing images in Bridge Setting up color settings, preferences, and workspaces Editing in Camera Raw Zooming and panning Resizing images Cropping and straightening Using layers Improving exposure Making selections Masking Fine-tuning color Converting images to black and white Using filters Sharpening and reducing noise Retouching Printing photos from Photoshop

Introduction Welcome 1m 1s Getting the most out of this course 2m 35s Using the exercise files 41s 1. Where Photoshop Fits In Before and after views of images 3m 37s Photoshop's role in today's workflow 2m 29s Accessing your images with Bridge 6m 44s Getting started with Lightroom 2m 38s 2. Setting Up Photoshop Setting up your color settings 2m 32s Fine-tuning your preferences 5m 55s Choosing and customizing a workspace 3m 36s 3. Beginning with Camera Raw What is Camera Raw? 2m 15s Camera Raw and Photoshop case study 3m 54s Opening images into Camera Raw 1m 59s Improving your images with the basics 3m 35s 4. Getting Started with Photoshop Using the Start workspace 3m 31s Opening, saving, and closing a photograph 5m 49s Getting familiar with the interface 1m 6s Using tools and undoing mistakes 4m 43s 5. Viewing Images Zooming and panning on your photos 3m 51s Expert zooming and panning tips 6m 6s Choosing and changing the screen mode 3m 17s Arranging and viewing multiple documents 3m 59s 6. Understanding Pixels and Image Size Pixels and image sizing 5m 32s Resizing an image to a smaller size 5m 59s Exporting for email and social media 6m 53s Challenge: Resizing a photo for print and online 45s Solution: Resizing a photo for print and online 3m 4s 7. Cropping and Straightening Images Mastering the Crop tool 6m 17s Cropping and straightening your photos 3m 47s Fixing a crooked image 4m 27s Cropping projects 6m 3s Challenge: Level and resize a photo to make a 5x5 print 34s Solution: Level and resize a photo to make a 5x5 print 2m 21s 8. Increased Control with Layers Why layers matter 2m 48s Creative layers case study 3m 18s Creating new blank layers 5m 11s Working with type layers 4m 52s Improving color with adjustment layers 3m 2s Applying layer style effects 5m 12s Combining multiple images into one document 5m 32s Combining multiple images and creating a color border 4m 29s Organizing layers into groups 4m 59s Challenge: Using layers 46s Solution: Using layers 3m 57s 9. Improving Exposure like a Pro Adding brightness and contrast 3m 37s Fixing exposure with Levels 2m 58s Fine-tuning an image with Curves 4m Correcting exposure with Camera Raw as a Smart Filter 6m 6s Fixing an underexposed image 3m 26s Challenge: Correcting exposure 54s Solution: Correcting exposure 2m 34s 10. Fixing Specific Areas of an Image Using the Elliptical Marquee tool to make a selection 5m 24s Selecting and changing a rectangular area 2m 17s Selecting with the Lasso tools 6m 29s Working with the Quick Select tool 4m 57s Quick Select project workflow 7m 9s Making a selection with Focus Area 4m 44s Challenge: Selecting the subject from the background 45s Solution: Selecting the subject from the background 4m 8s 11. Advanced Adjustments with Masking Introducing masks 5m 24s Improving an image with custom masks 6m 33s Feathering a mask 3m 44s Using a gradient mask to fix exposure 3m 19s Copying a mask to save time 4m 52s Challenge: Creating a color effect 45s Solution: Creating a color effect 3m 12. Fine-Tuning Color Changing colors in Camera Raw 5m 42s Creative color adjustments with Camera Raw 3m 15s Fine-tuning color with Hue and Saturation 5m 37s Using Hue and Saturation with masking 3m 9s Changing the color of a dress 3m 55s Two steps to creating vivid and beautiful color 5m Using Color Balance to create vivid color 3m 14s Challenge: Advanced work with brightness and color 59s Solution: Advanced work with brightness and color 5m 12s 13. Converting to Black and White Converting to black and white with Camera Raw 5m 55s Making a strong black-and-white portrait 3m 25s Creating better black-and-white landscape photographs 3m 30s Creating a black-and-white film grain effect 3m 36s Making more dramatic black-and-white images 3m 27s Challenge: Black-and-white landscape 45s Solution: Black-and-white landscape 3m 8s 14. Photographic Effects with Filters Adding lens flare 5m 30s Changing focus with the Blur Gallery 4m 12s Creating a tilt-shift blur effect 3m 20s Adding a creative blur to a portrait 2m 51s Adding light with lighting effects 3m 33s Challenge: Adding blur 37s Solution: Adding blur 3m 13s 15. Sharpening and Reducing Noise Sharpening with Camera Raw 5m 22s Reducing unwanted noise in Camera Raw 4m 50s Reducing unwanted noise with high-res files 6m 18s Reducing unwanted noise in Photoshop 3m 3s Sharpening your photos with Smart Sharpen 3m 38s Sharpening a multilayered document 3m 42s Using Focus Area to select the area to sharpen 6m 20s Selective sharpening with Smart Sharpen 5m 4s Challenge: Selective sharpening 39s Solution: Selective sharpening 3m 34s 16. Retouching Away Problems Using Content-Aware Fill to remove distractions 7m 2s Removing an object with Clone Stamp 6m 40s Quick results with the Spot Healing tool 5m 19s Seamless retouching with the Healing tools 2m 47s Fixing a large area with the Patch tool 7m 34s Increasing image content with Content-Aware Scale 5m Challenge: Removing a large object 1m 3s Solution: Removing a large object 5m 56s 17. Portrait Retouching Essentials Improving skin with the Healing Brush tools 6m 2s Wrinkle reduction 5m 59s Whitening teeth with adjustment layers 3m 32s Changing facial structure with Liquify 3m 42s Changing shape with Liquify 6m 5s Brightening the eyes 4m 47s Improving eye shadows 4m 2s Challenge: Creating more beautiful skin 59s Solution: Creating more beautiful skin 8m 30s 18. Making the Perfect Print Getting ready to print: Resizing 2m 12s Sharpening and brightening for final output 4m 52s Selecting your printer and paper size 3m 8s Choosing color management and printer settings 3m 28s Conclusion Next steps 59s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Photoshop CC 2017 for Photographers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس