مطالب پیشنهادی از سراسر وب

میانبرهای قوی در Photoshop CC

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش طراحی کامپیوتری (Computer Design) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

lynda-photoshop-cc-power-shortcuts

در این آموزش تصویری با میانبرهای قوی در Photoshop CC آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • کار با کلیدهای میانبر
 • کار با ابزارهای فتوشاپ
 • نحوه تغییر اندازه اسناد
 • نحوه افزودن رنگ به تصویر
 • کار با لایه ها
 • طراحی چشم پرنده
 • انتخاب چند لایه با هم
 • نحوه ادغام لایه ها
 • نحوه استفاده از فیلتر
 • اضافه کردن میانبرها به لایه ها
 • نحوه تنظیم لایه ها
 • ترکیب لایه های متعدد
 • نحوه تنظیم تصویر
 • تنظیم فاصله بوسیله کلید های میانبر
 • کار با ابزار Brush
 • نحوه رسم خطوط
 • کار با فتوشاپ
 • نحوه افزودن آیتم های منو
 • کار با دستورات شرطی
 • و...

عنوان دوره: Lynda Photoshop CC Power Shortcuts سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 57 دقیقه نویسنده: Justin Seeleyتوضیحات:

Photoshop fanatic? Get 35+ great shortcuts that will make you even more productive. Justin Seeley takes his top 25 favorites and adds 14 tips and tricks, broken down into categories such as type, brushes and tools, and automation. Learn how to make Photoshop run lightning fast, switch colors while masking, apply blend modes and fills straight from the keyboard, reset type quickly, change brushes on the fly, use actions to speed up your workflow, and much more.

Introduction 3m 10s Welcome 59s How to use exercise files 57s How to send feedback 1m 14s 1. Justin's Top 25 Shortcuts 1h 18m Making Photoshop run faster 4m 27s Using Photoshop tool shortcuts 4m 14s Dragging and zooming on documents 2m 2s Switching zoom levels quickly 1m 44s Changing ruler units with one click 1m 9s Using the HUD color picker 3m 2s Masking shortcuts 7m 38s Selecting and moving layers 1m 51s Feathering selections 2m 2s Working with bird's eye view 3m 12s Using temporary modifier keys 2m 51s Selecting layers easily 4m 38s Copying, creating, and merging layers 4m 48s Changing layer opacity 2m 45s Copying and pasting layer styles 3m 58s Reapplying filters 1m 58s Using specific filter commands 3m 25s Resetting dialog boxes instantly 3m 35s Using the scrubby sliders 3m 37s Adding keyboard shortcuts to adjustment layers 3m 49s Modifying adjustment layers by hand 2m 57s Applying blend modes to multiple layers 1m 56s Applying blend modes with your keyboard 2m 0s Applying fills with your keyboard 3m 4s Adjusting image and canvas size 2m 4s 2. Type Shortcuts 6m 27s Applying type changes quickly 2m 32s Changing paragraph justification 1m 6s Spacing and sizing shortcuts 2m 49s 3. Brush and Tool Shortcuts 8m 21s Changing brush size, flow, and opacity 4m 23s Changing brushes on the fly 1m 58s Drawing straight lines 2m 0s 4. Creating Photoshop Actions 18m 57s What are actions? 3m 38s Playing back existing actions 2m 37s Creating your own action 3m 33s Working with stops and menu items 2m 45s Working with conditionals 6m 24s Conclusion 1m 32s Goodbye 1m 32s

حجم فایل: 547MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Photoshop CC Power Shortcuts

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس