تبلیغات

آموزش خوکارسازی شبکه Python 3 SSH

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه ، آموزش پایتون (Python)

مهندسان شبکه ای که به دنبال استفاده از Secure Shell برای پیکربندی دستگاه های شبکه خود هستند، Netmiko، کتابخانه پایتون که اتصالات SSH را به دستگاه های شبکه ساده می کند، انتخاب مطلوبی است. در این دوره عملی، یاد بگیرید چگونه با استفاده از Netmiko شبکه خود را خودکارسازی کنید. همچنین با درک خوکارسازی شبکه با پایتون، ایجاد و اجرای اسکریپت های مختلف، ایجاد یک اسکریپت برای برنامه نویسی چندین سوئیچ، نحوه استفاده از Netmiko برای برنامه نویسی کل شبکه و موارد دیگر آشنا می شوید.

سرفصل:

  • بررسی Netmiko
  • معرفی Netmiko
  • خوکارسازی شبکه
  • فعال سازی SSH بر روی سوئیچ ها در شبکه
  • اولین اسکریپت Netmiko SSH
  • اسکریپت برای سوئیچ های مختلف
  • اجرای اسکریپت
  • برنامه نویسی چندین سوئیچ با استفاده از یک فایل
  • اجرای اسکریپت با یک فایل از فرمان ها
  • اسکریپت جدید را اجرا کنید
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python 3 SSH Network Automation Quick Start Publisher:Lynda Author:David Bombal Duration:50m 52s Level:Intermediate

Learn how to quickly automate your network using Netmiko, a Python library that simplifies SSH connections to network devices.
Released: 9/18/2018
For network engineers looking to use Secure Shell (SSH) to configure their network devices, Netmiko—a Python library that simplifies SSH connections to network devices—is an optimal choice. In this practical course, learn how to automate networks using Netmiko. David Bombal helps you enhance your understanding of network automation using Python as he goes over how to create and run various scripts. Learn how to create a script to program multiple switches, how to use Netmiko to program the entire network, and more.
1. Netmiko Overview
Netmiko introduction
2m 34s
2. Netmiko Automation
Enable SSH on switches in the network
4m 38s
Your first Netmiko SSH script
8m
Script for multiple switches
3m 55s
Run script
5m 10s
Program multiple switches using a file
5m 55s
Run script with a file of commands
10m 16s
Program the entire network
5m 43s
Run the new script
4m 41s

پیشنهاد فرادرس