پیشنهاد فرادرس

آموزش مصورسازی و طراحی مسکونی 

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

همه خانه های بزرگ با یک مفهوم بزرگ آغاز می شوند. طرح های مسکونی از مشتری، معماری موجود و تخیل طراح الهام می گیرد. در این دوره با ایجاد ایده و اعمال آنها در متریال ها، استفاده از نرم افزارهای دوبعدی و سه بعدی مانند SketchUp، معرفی تکنیک ها مانند ترسیم ایده، سطوح دیوارها، پنجره ها و درها، اضافه کردن جزئیات بیرونی و داخلی و ایجاد تصاویر ساده، فیلم ها و حتی یک واقعیت مجازی از طریق مفاهیم خود برای ارائه نتیجه نهایی به مشتری آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • پیدا کردن الهام
  • طراحی و ترسیم
  • کار در محیط 3D
  • مفهوم سازی ساختار، از پایه تا سقف
  • افزودن رنگ، بافت و جزئیات
  • ایجاد طرح های طبقه 2D و ارتفاعات
  • ایجاد ویدئو
  • ایجاد مصورسازی واقعیت مجازی با استفاده از موتورهای بازی
  • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Residential Design and Visualization: Concept Development Publisher:Lynda Author:George Maestri Duration:2h 42m Level:Intermediate

Learn residential design. Find out how to create a conceptual design for a single family home and generate 2D and 3D floorplans and walkthroughs.
Released: 8/27/2018
All great homes start with a great concept. Residential designs take inspiration from the client, existing architecture, and the designer's imagination. This course shows how to take those ideas and incorporate them into presentation materials for a single family home. Instructor George Maestri progresses through a series of simple, easy-to-follow steps, using low-cost 2D and 3D software such as SketchUp. He introduces techniques for performing research; sketching your ideas; creating massing studies; blocking out a floor plan with walls, windows, and doors; and adding exterior and interior details. Finally, learn to create simple images, videos, and even a virtual reality walkthrough of your concepts that will help clients understand the results.
Topics include:
Finding inspiration
Sketching and drawing
Working in 3D
Conceptualizing the structure, from foundation to roof
Adding color, texture, and detail
Creating 2D floor plans and elevations
Creating video walkthroughs
Creating virtual reality visualizations using game engines
Introduction
Create a conceptual rendering for a single-family home
1m 11s
Using the sample files
48s
1. Initial Processes
Client requirements
2m 10s
Inspiration and reference images
5m 22s
Sketch and draw
3m 38s
Work in 3D
2m 5s
Blocking and massing in 3D
5m 55s
Consider rooflines
6m 22s
2. Conceptualize the Structure
Modular workflow
2m 43s
Foundation
6m 5s
Development of the floor plan
4m 48s
Block out a floor plan
5m 50s
Exterior walls
4m 18s
Interior walls
10m 7s
Add a roof
10m 34s
Door and window openings
6m 42s
Arrange windows
9m 30s
Exterior details
7m 36s
Interior details
6m 32s
Add basic color and texture
7m 54s
3. Visualize in 2D
Create floor plans
6m 27s
Create elevations
2m 21s
Develop concept art
8m 32s
Walkthroughs in software
3m 20s
Video walkthroughs
5m 11s
4. Visualize in Game Engines
Import assets into Unity
6m 1s
Work with lights and materials
5m 9s
View using game navigation
7m 32s
Set up virtual reality (VR)
3m 44s
Teleport in VR
3m 38s
Conclusion
Next steps
28s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 858.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Residential Design and Visualization Concept Development_git.ir.rar