این دوره برای افرادی مناسب است که قصد دارند در آزمون گواهینامه Red Hat Enterprise Linux به اخنتصار RHCE شرکت کنند و مهارت خود را در تکنیک های بکاپ گیری سیستم و سیستم های دیسک پیشرفته برای لینوکس بالا ببرید. این دوره شامل ایجاد و تغییر اندازه پارتیشن های BIOS و GPT، بهینه سازی و تعمیر سیستم های فایل EXT و XFS و بهره گیری از مزایای مدیریت حجم با استفاده از LVM می باشد. در این دوره با افزایش یا کاهش حجم موجود منطقی و همچنین جایگزین درایوهای فیزیکی در گروه حجم، نحوه ایجاد آرایه های RAID 0 و RAID 5، استفاده از snapshots  پشتیبان گیری و بازگرداندن یک سیستم لینوکس و استفاده از snapshots ادغام برای بازگرداندن تصویر دیسک سیستم  آشنا می شوید.

مباحث دوره:

 • ایجاد پارتیشن
 • پشتیبان گیری از جدول پارتیشن
 • تغییر اندازه پارتیشن ها
 • مدیریت حجم LVM
 • ایجاد LVM rollback و snapshots
 • گسترش و کاهش گروه حجم LVM
 • جایگزینی حجم فیزیکی در گروه حجم LVM
 • ایجاد سیستم فایل لینوکس
 • مدیریت مبادله
 • ایجاد آرایه RAID با استفاده از LVM
 • پشتیبان گیری و بازیابی فایل ها و سیستم های فایل

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب OS
 • راه اندازی
 • مدیریت و دیسک های پارتیشن
 • لیست، ایجاد و حذف پارتیشن ها در دیسک های MBR و GPT
 • Parititons را با استفاده از Parted ایجاد کنید
 • پشتیبان گیری از جدول پارتیشن
 • تغییر اندازه پارتیشن بدون از دست دادن داده ها
 • مدیریت حجم های منطقی
 • مدیریت حجم و گروه های حجم LVM
 • گسترش حجم منطقی موجود
 • کاهش حجم منطقی موجود
 • جایگزینی حجم فیزیکی
 • استفاده از Logical Volume Snapshots
 • درباره LVM snapshots
 • ایجاد LVM رکورد فوری برای پشتیبان گیری
 • ایجاد LVM rollback snapshots
 • مدیریت سیستم فایل لینوکس
 • ایجاد سیستم فایل EXT
 • از EXT3 به EXT4 مهاجرت کنید
 • تعمیر سیستم فایل EXT
 • بهینه سازی EXT
 • ایجاد و تعمیر سیستم های فایل XFS
 • استفاده از System Storage Manager
 • سیستم های فایل در هنگام بوت شدن با شناسه یا برچسب
 • مدیریت swap
 • ایجاد پارتیشن های swap اضافی
 • ایجاد فایل های swap موقت
 • پارتیشن های swap فعال خودکار
 • تغییر سیستم swapiness
 • ایجاد آرایه RAID
 • MDRAID یا DMRAID؟
 • ایجاد LVM RAID 1
 • ایجاد  LVM RAID 5
 • پشتیبان گیری و بازیابی
 • پشتیبان گیری و بازیابی فایل EXT
 • فایل های بایگانی
 • فشرده سازی فایل ها
 • نتیجه
 • مراحل بعدی