پیشنهاد فرادرس

آموزش گواهینامه RHCE - وب سرورها و DNS با Apache، NGINX و BIND

دسته بندی ها: آموزش رد هت (Red Hat) ، آموزش شبکه ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های لیندا (Lynda)

در این دوره با آمادگی برای آزمون گواهینامه ردهت (RHCE)، وب سرور و پیکربندی و مدیریت DNS، پیکربندی وب سرور با BIND، نرم افزار متن باز DNS، راه اندازی و ایمن سازی Apache web server، استفاده از احراز هویت با ایجاد وب سایت محافظت شده با رمز عبور و یک سایت خصوصی برای همکاری گروهی، ایجاد میزبان مجازی استاندارد و همچنین آنهایی که از پورت های غیر استاندارد استفاده می کنند، و میزبان های امن با SSL و TLS، معرفی NGINX و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آمادگی برای آزمون گواهینامه RHCE
 • نصب سیستم عامل
 • پیکربندی تنظیمات VM
 • نصب Guest Additions
 • استفاده از کلاینت های DNS
 • پیکربندی resolv.conf
 • پیکربندی nsswitch.conf
 • نصب کلاینت های DNS
 • استفاده از dig
 • معرفی سرورهای DNS
 • نقش DNS
 • نصب ابزار BIND و DNS
 • پیکربندی DNS
 • درباره فایل پیکربندی BIND
 • پیکربندی caching-only DNS server
 • معرفی Apache Web Server
 • ویژگی های Apache
 • فایل های پیکربندی و فرمان های Apache
 • Apache access control
 • SELinux و Apache
 • نصب Apache
 • پیکربندی Apache web server
 • هاست های مجازی Apache
 • ایمن سازی هاست های مجازی با SSL/TLS
 • درباره OpenSSL
 • Apache و CGI
 • پیکربندی NGINX
 • و غیره
RHCE Cert Prep: Web Servers and DNS using Apache, NGINX, and BIND Publisher:Lynda Author:Grant McWilliams Duration:2h 4m Level:Intermediate

Learn how to configure DNS, Apache, NGINX web servers on Linux—key objectives from the Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam.
Released: 8/20/2018
Study to pass the Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam—the benchmark certification for Red Hat Enterprise Linux. This installment of the RHCE Cert Prep series covers web server and DNS configuration and management. Instructor Grant McWilliams shows how to configure a caching-only web server using BIND, the open-source DNS software, and set up and secure an Apache web server. Then he shows how to use basic authentication to create a password-protected website and a private site for group collaboration. Next, learn how to create standard virtual hosts as well as those using nonstandard ports, and secure hosts with SSL and TLS. Finally, get an introduction to NGINX, the open-source web server that's taken world by storm, and find out how to create virtual hosts with this popular Apache alternative.
Topics include:
Installing DNS clients
Using host, nslookup, and dig
Name resolution
DNS roles
Configuring DNS
Apache web server features
Apache commands and access control
Configure Apache and virtual hosts
Securing virtual hosts with SSL and TLS
Running CGI scripts in Apache
Configuring NGINX server blocks
Introduction
Prepare for the RHCE exam
1m 15s
What you need
1m 17s
OS installation
9m 50s
Lab setup
2m 37s
Configure VM settings
6m 6s
Install Guest Additions
4m 22s
1. Using DNS Clients
Configure resolv.conf
2m 48s
Configure nsswitch.conf
2m 31s
Install DNS clients
53s
Use host and nslookup
1m 15s
Use dig
5m 16s
2. Introduction to DNS Servers
How name resolution works
2m 13s
DNS roles
1m 21s
Installing BIND and DNS tools
58s
3. Configuring DNS
About the BIND configuration file
1m 8s
About BIND zone files
1m 36s
Configure a caching-only DNS server
3m 49s
4. Introduction to Apache Web Server
How web servers work
1m 41s
Apache features
1m 25s
Apache commands and configuration files
2m 17s
A closer look at the Apache configuration
3m 19s
Apache access control
2m 2s
SELinux and Apache
3m 22s
Install Apache
3m 51s
5. Configure Apache
Configure a basic Apache web server
2m 6s
Configure private access using Basic Auth
7m 24s
Configure access to group modified content
7m 32s
6. Apache Virtual Hosts
Configure basic virtual host
6m 17s
Configure a virtual host on a non-standard port
6m 33s
7. Secure Virtual Hosts Using SSL/TLS
About Apache and SSL/TLS
2m 56s
Install packages for encrypted websites
1m 5s
About OpenSSL
1m 40s
Generating keypairs and self-signed certificates
4m 28s
Configure a secure virtual host
4m 30s
8. Apache and CGI
About CGI scripts
44s
Running a basic CGI script in Apache
2m 35s
9. Configuring NGINX
Why NGINX?
1m 45s
Install NGINX on Enterprise Linux 7
56s
Create a server block with NGINX
5m 46s
Conclusion
Next steps
52s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 266.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda RHCE Cert Prep Web Servers and DNS using Apache NGINX and BIND_git.ir.rar