تبلیغات

آموزش انیمیشن در SOLIDWORKS

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش سالیدورک (SolidWorks)

SOLIDWORKS ابزار و توابعی را ارائه می دهد که می تواند به مهندسی، طراحی و تیم های محصول کمک کند انیمیشن طرح های موجود را تولید کند. در این دوره با ایجاد انیمیشن با استفاده از این نرم افزار 3D CAD، نحوه ایجاد انیمیشن های ساده با Animation Wizard، نحوه ایجاد انیمیشن های پیچیده تر با استفاده از تکنیک های دستی و motion drivers و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • کار با MotionManager
 • بررسی اصطلاحات رایج انیمیشن سازی
 • استفاده از Animation Wizard برای تولید انیمیشن ها
 • ساخت انیمیشن های پیچیده با روش کلیک و کشیدن
 • ویرایش جدول زمانی و views
 • تغییر نمایش و ظاهر
 • استفاده از صحنه ها و نورپردازی در انیمیشن ها
 • کنترل انیمیشن با mates
 • حرکت مبتنی بر فیزیک
 • ایجاد انیمیشن ها
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SOLIDWORKS: Animations Publisher:Lynda Author:Justin Flett Duration:1h 55m Level:Beginner

Learn how to animate your CAD designs in SOLIDWORKS. Discover how to generate simple animations, create complex animations with manual techniques and motion drivers, and more.
Released: 7/11/2018
By bringing your designs to life with animation, you can communicate precisely how your product should move—and show off how your product works in general. SOLIDWORKS offers tools and functions that can help engineering, design, and product teams generate animations of existing designs. In this course, learn what you need to know to create animations with this powerful 3D CAD software. Instructor Justin Flett steps through how to generate simple animations with the Animation Wizard, as well as how to create more complex animations using manual techniques and motion drivers. Plus, learn about basic physics-based motion and walkthrough animations.
Topics include:
Working with MotionManager
Reviewing common animation terminology
Using the Animation Wizard to generate animations
Making complex animations with the click and drag method
Editing the timeline and views
Changing display and appearances
Using scenes and lighting in animations
Controlling animation with mates
Physics-based motion
Creating walkthrough animations
Introduction
Welcome
1m 21s
What you should know
1m 27s
1. Getting Started
Activating the MotionManager
1m 23s
User interface
2m 57s
Animation timeline and terminology
1m 30s
2. Animation Wizard
Rotate animation
2m 23s
Explode animation
3m 52s
Collapse animation
2m 5s
3. Manual Animations
Click and drag
5m 32s
Suppressing mates
4m 20s
Move with Triad
2m 16s
Using mates
4m 44s
4. Editing the Timeline and Views
Editing the timeline
3m 34s
Reversing an animation
3m 14s
View keys
2m 41s
Auto-view key and disable view playback
3m 15s
5. Appearances
Changing display and appearances
6m 14s
Using display states
2m 59s
Scenes and lighting
4m 41s
Using scenes and lighting in animations
3m 44s
6. Motion Drivers
Controlling animation with mates
5m 37s
Using the Mate Controller
5m 38s
Adding motors
2m 47s
Filters
2m 24s
7. Basic Motion: Physics-Based Motion
Animation vs. basic motion
1m 32s
Adding gravity and contact
4m 41s
Motors and contact and gravity
2m 31s
8. Cameras and Walkthrough Animations
Introduction to cameras
4m 18s
Introduction to cameras part 2
4m 47s
Creating walkthrough animations
7m 3s
Creating walkthrough animations part 2
5m 57s
Camera sleds
2m 40s
Conclusion
Next steps
1m 41s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 481.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda SOLIDWORKS Animations_git.ir.rar