آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش موفقیت به عنوان In-house Creative

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار (Business)

موفق بودن و به موفقیت نائل شدن به عنوان In-house Creative در دنیای کسب و کار نیازمند مهارت ها، ذهنیت مناسب و تاکتیک هایی است که هرگز در دانگاه ها به شما آموزش داده نمی شود. این دوره می تواند به شما در این امر کمک کند. در این دوره یاد خواهید گرفت چگونه طراحان، نویسندگان و متخصصان می توانند نحوه عملکرد شرکت ها، نحوه کار با ساختار سازمانی، برقراری ارتباط و همکاری و فرهنگ تیمی مثبت و خلاقتر درک کنند. همچنین مهارت هایی همچون  مهارت های ارتباطی و همکاری و مهارت های حرفه ای را پوشش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شما متفاوت هستید: این امر عالی است
 • هدایای شما: ROI
 • تیم شما متفاوت است: چرا شما prima donna نیستید
 • ایجاد یک فرهنگ قدرتمند با یک مأموریت و دیدگاه
 • استفاده از نام تجاری و خودآگاهی برای ارتقاء فرهنگ خود
 • شما یک طراح بزرگ هستید: پس چه؟
 • مهارت های نرم افزاری برابر نتایج سخت است
 • مقدمه ای بر بهترین شیوه های عملیاتی
 • بهترین شیوه عملیات پروژه محور
 • مدیریت درونی خود را در آغوش بگیرید: اصول مدیریت پروژه
 • 25 راه برای اخراج شدن
 • این کسب و کار نیست، شخصی است
 • تاکتیک مدیریت مشتری
 • مدیریت همکار
 • تمایز سبک ارتباطی
 • ارتباطات استراتژیک
 • راهنماي ارتباطات
 • نکات و ترفندهای ارتباط عمومی
 • سه حوزه ارتباطات شرکتی: مکالمه فروش
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Succeeding as an In-house Creative Publisher:Lynda Author:Andy Epstein Duration:2h 31m Level:Beginner

Succeed as an in-house creative. Learn skills to thrive in the business world while keeping your creative identity intact.
Released: 5/15/2018
Surviving, let alone succeeding, as an in-house creative in the business world takes skills, the right mindset, and tactics you were never taught in school. This course can help you thrive in the corporate sphere with your creativity and integrity intact. Andy Epstein—former head of the AIGA in-house design taskforce and director of studio operations at Cella Solutions—helps designers, writers, and creative services professionals understand how companies operate, and how to work successfully within a corporate structure. He shares how to communicate your value as well as contribute to a more positive and creative company and team culture. Andy also presents business-critical soft skills such as communication and collaboration best practices, and professional etiquette dos and don'ts. These subtle yet powerful techniques he shares will help you build your professional reputation and provide you with the influence you need to reach your career goals—without compromising your creative identity.
Topics include:
How in-house creative teams benefit companies
Strategies for creating a positive, empowering team culture
Understanding and articulating your value
Creative team operational best practices
Project management best practices
Effective ways to collaborate with clients, managers, and peers
Powerful business communication skills
Introduction
Welcome
2m 10s
Getting the most out of the course
2m 30s
1. You're Different: This Is Great—and Not So Much
The gifts you bring: Your ROI
7m 27s
Your team is different: Why you're not a prima donna
5m 3s
Create a powerful culture with a mission and vision statement
4m 6s
Using branding and self-awareness to enhance your culture
5m
Your value proposition: Know it, believe it, speak it, and live it
6m 27s
2. You're a Great Designer: So What?
A jack of all trades and a master of one
7m 7s
Soft skills equal hard results
7m 22s
An introduction into operational best practices
3m 40s
Project-specific operational best practices
11m 16s
General studio operational best practices
5m 49s
Embrace your inner manager: Project management basics
6m 8s
25 ways to get fired
7m 47s
3. It's Not Business, It's Personal
Management is not a dirty word
3m 31s
Demystifying client management
3m 39s
Client management tactics
9m 12s
Management management
6m 57s
Peer management
4m 35s
4. Communication Is the Key
Communication style distinctions
7m 31s
The power of words
4m 45s
Strategic communication
6m 51s
Communication tools guidance
7m
General communication tips and tricks
5m 9s
The three spheres of corporate communication: The selling conversation
4m 2s
The three spheres of corporate communication: The buying and logistical conversations
4m 24s
Conclusion
Next steps
2m 23s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 991.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Succeeding as an In-house Creative_git.ir.rar