آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش هدف گذاری موفقیت آمیز

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار (Business)

حتی اگر بزرگ ترین اهداف شما ممکن شوند، این در صورتی است که شما با کمک استراتژی به آنها نزدیک شدید. در این دوره با رایج ترین نکات درباره هدف گذاری و رسیدن به اهداف، ایجاد گام های کوچک برای رسیدن به اهداف، محدوده و تعیین اهداف شغلی خود، حذف هر چیزی که برای شما مناسب نیست، اصلاح اهداف خود با شناسایی موانع و تعیین مراحل مورد نیاز برای انجام کار به سوی هدف و اشتراک گذاری استراتژی ها آشنا می شوید.

سرفصل:

  • هدف گذاری موفقیت آمیز
  • معرفی
  • اهداف خود را تعریف کنید
  • اهداف خود را طبقه بندی کنید
  • اهداف خود را اصلاح کنید
  • برنامه ریزی برای موفقیت
  • رسیدن به اهداف خود
  • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Successful Goal Setting Publisher:Lynda Author:Aimee Bateman Duration:25m 34s Level:Appropriate for all

Learn practical tips and strategies that can help you define your goals and take steps towards achieving them.
Released: 7/16/2018
Even your loftiest goals are possible if you approach them strategically. In this course, join Aimee Bateman as she shares her top tips on setting—and achieving—goals, explaining how to take small steps that can help you make your bigger plans a reality. Discover how to scope out and define your career goals, removing anything that isn't quite right for you. Learn how to refine your objectives by identifying barriers and determining the steps you need to take to work towards your goal. To wrap up, Aimee shares strategies that can help you stay on track.
1. Successful Goal Setting
Introduction
1m 14s
Define your goals
3m 29s
Categorize your goals
2m 2s
Refine your goals
10m 38s
Plan for success
4m 6s
Reach your goals
2m 18s
Summary
1m 47s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 229.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Successful Goal Setting_git.ir.rar