تبلیغات

نکات هفتگی لیندا درباره تایپوگرافی

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش Adobe Illustrator ، آموزش های ادوبی (Adobe)

در دوره این هفته سطح  فرم نامه نویسی و تایوگرافیکی خود را بالا ببرید. این دوره برای افرادی مناسب است که از Adobe Creative Cloud: عمدتا InDesign، Illustrator و Photoshop استفاده می کنند. بعضی از نکات مربوط به نرم افزارهای خاص هستند و برخی از آنها صرفا مفهومی و غلط نرم افزاری هستند. به کمک این دوره مهارت های تایپوگرافی خود را بهبود بخشید و کارایی گردش کار طراحی را افزایش دهید.

سرفصل:

 • 5 دلیل برای استفاده از Story Editor
 • استفاده از ابزار Illustrator Touch Type
 • استفاده از pull quotes
 • طراحی شبکه مورب
 • کار با حروف انتزاعی بزرگ
 • کار با OpenType alternates
 • کار با فونت های تصویر
 • فونت های رنگی
 • کنترل جریان متن با ستون های span و split
 • طراحی با نوع متغیر
 • ایجاد alternating color jazz type
 • ایجاد text highlight با padding
 • ایجاد info boxes
 • استفاده از warp effects در Illustrator
 • کار با transparency
 • نکاتی برای کار با script typefaces
 • نکات ارزیابی: پنج دلیلی که باید از points استفاده کنید
 • استفاده از فونت Chartwell
 • عنوان جلد کتاب
 • پنج نکته برای جداول بهتر
 • Convey inclusion با connected type
 • صفحه لیستی ایجاد کنید
 • ایجاد listicle با auto-numbered drop caps
 • ایجاد extruded shadow در Illustrator
 • نکات InDesign Baseline Grid
 • ایجاد offset outlines در Illustrator
 • عکس برداری از تایپ
 • متن Illustrator
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Type Tips Weekly Publisher:Lynda Author:Nigel French Duration:3h 51m Level:Intermediate

Take your love of letterforms to the next level. This weekly series explores all things related to type and the practice of typography.
Updated: 11/5/2018
Released: 3/5/2018
Take your love of letterforms to the next level with this weekly series that explores all things, big and small, related to type and the practice of typography. These tips are aimed at people using Adobe Creative Cloud: primarily InDesign, Illustrator, and Photoshop. Some tips are specific to particular applications and some are purely conceptual and software agnostic. Tune in every Monday for another timely tip to improve your typographical skills and increase the efficiency of your design workflow.
New This Week
Five reasons to use the Story Editor
New
11m 52s
Introduction
Welcome
42s
March 2018
Extreme drop caps
16m 7s
Using the Illustrator Touch Type tool
4m 11s
Working with pull quotes
10m 48s
Designing on a diagonal grid
6m 52s
April 2018
Cropped type: Working with large abstract letters
11m 7s
Creating a word search
8m 50s
Working with OpenType alternates
5m 12s
Color fonts
3m 28s
Working with picture fonts
8m 10s
May 2018
Controlling text flow with span and split columns
7m 10s
Designing with variable type
6m 22s
Creating alternating color jazz type
5m 17s
June 2018
Five steps to well-justified text
10m 22s
Text wrap effects
6m 40s
Creating a text highlight with padding
4m 57s
Optical type sizing
4m 1s
July 2018
Creating info boxes
11m 15s
Using warp effects in Illustrator
7m 21s
Working with transparency
8m 8s
Tips for working with script typefaces
4m 41s
August 2018
Measurement tips: Five reasons you should use points
10m 45s
Using the Chartwell font
5m 29s
Optically aligning a book cover title
7m 9s
Five tips to better tables
8m 58s
September 2018
Convey inclusion with connected type
3m 39s
Create a listings page
6m 19s
Creating a listicle with auto-numbered drop caps
4m 13s
Creating an extruded shadow in Illustrator
3m 56s
October 2018
An InDesign Baseline Grid Tip
6m 58s
Creating offset outlines in Illustrator
3m 16s
Photographing Type
2m 38s
An Illustrator text warping tip
4m 41s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 621.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Type Tips Weekly_git.ir.rar