آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش استفاده از منبع داده های عمومی

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش Tableau ، آموزش کلیک ویو (QlikView)

lynda-up-and-running-with-public-data-sets

در این آموزش تصویری با نحوه جمع آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده از داده های عمومی در زمینه های تجاری، آموزشی، سلامت و ... آشنا می شوید.

آموزش های این دوره در محیط نرم افزارهای Excel و Tableau و QlikView انجام می شود.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • کار با پایگاه داده CenStats
 • معرفی EDGAR
 • کار با اداره آمار داده
 • پیش بینی های جمعیتی اداره آمار
 • اداره آمار قضایی
 • دفتر آمار ایالات متحده
 • منابع داده ها
 • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
 • کار با موتورهای جستجو داده  ها
 • اطلاعات عمومی گوگلپ
 • کار با Google Ngram
 • کار با انواع نمایش داده ها
 • کار با ورود داده ها در Excel
 • کار با داده ها با استفاده از جدول
 • ایجاد یک PivotTable
 • دستکاری PivotTable
 • و...

عنوان دوره: Lynda Up and Running with Public Data Sets سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 6 دقیقه نویسنده: Curt Frye

توضیحات:

Up and Running with Public Data Sets shows how to find free, public sources of data on a variety of business, education, and health issues and download the data for your own analysis. Author Curt Frye introduces resources from the US government (from census to trademark data), international agencies such as the World Bank and United Nations, search engines, web services, and even language resources like the Ngram Viewer for Google Books. He'll also show how to import the data into an Excel spreadsheet for visualization and analysis.
Topics include:
Working with US census data
Using data from the Securities and Exchange Commission
Accessing data from other US agencies
Finding international sources of data
Gathering data from web-based search engines and data portals
Visualizing and analyzing public data sets in Excel

Introduction 2m 57s Welcome 1m 3s What you should know before watching this course 1m 6s Using the exercise files 48s 1. U.S. Census Bureau and Securities and Exchange Commission 25m 59s American FactFinder 4m 21s State and County QuickFacts 3m 47s CenStats Databases 3m 26s Census Bureau geographic data sets 5m 4s Census Bureau population projections 4m 24s EDGAR 4m 57s 2. Other U.S. Government Agencies 32m 43s Bureau of Justice Statistics 3m 44s Internal Revenue Service migration data 3m 38s U.S. Bureau of Economic Analysis 4m 5s FedStats 3m 34s U.S. Department of Education Data and Research 3m 45s U.S. Bureau of Labor Statistics 4m 43s Bureau of Transportation Statistics 4m 22s U.S. Patent and Trademark Office 4m 52s 3. Non-U.S. Data Sources 25m 28s World Bank 5m 15s CIA World Factbook 3m 47s United Nations 3m 54s Government of Canada Open Government Portal 4m 7s EuroStat 5m 5s Organization for Economic Cooperation and Development 3m 20s 4. Data Search Engines and Portals 23m 14s Quandl 3m 19s The University of Maryland INFORUM 3m 22s Google Public Data 2m 46s Amazon Web Services Public Data Sets 2m 10s Data.gov 4m 5s Google Ngram Viewer 3m 43s Corpus of Contemporary American English 3m 49s 5. Visualizing Data 15m 4s Importing downloaded data into Excel 6m 8s Summarizing data using a chart 2m 15s Creating a PivotTable from imported data 4m 2s Manipulating a PivotTable 2m 39s Conclusion 1m 26s Further resources 1m 26s

حجم فایل: 335MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Up and Running with Public Data Sets

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس