آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصولی V-Ray 3.0 برای 3ds Max 

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش تری دی مکس (3ds Max)

در این دوره با ویژگی های موتور رندرینگ V-Ray 3.0، گسترش کار در 3ds Max با ابزارهای V-Ray's state-of-the-art مانند نمونه برداري پيشرفته، شیدرهای صورت و مو، رندرینگ سه بعدی stereoscopic، مفاهیم اصولی V-Ray مانند ایجاد مواد پایه، نمونه برداری تصاویر، نقشه برداری های رنگی، subdivs، نورپردازی، ایجاد افکت های  in-camera مانند عمق میدان، تاری حرکت و caustics و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی و اطلاعات مهم
 • نسخه نرم افزار
 • ساختار پروژه 3ds Max
 • مدیریت Gamma
 • درباره HDRI
 • VFB
 • عناصر رندر، به روز رسانی نورپردازی
 • استفاده از عناصر UI جدید، تنظیمات سریع و revamped Frame Buffer
 • درک حالت های نقشه برداری رنگ
 • اضافه کردن انواع نور V-Ray
 • پروکسی V-Ray
 • V-Ray Instancer
 • VR mesh viewer
 • کار با سیستم های V-Ray Sun و Sky و نور dome
 • استفاده از نقشه برداری نور و کش نور
 • کار با نقشه های پخش رنگ
 • ساخت مواد بازتابنده
 • ایجاد یک افکت مات
 • استفاده از SSS جدید و شیدرهای پوستی
 • اطمینان از کیفیت با نمونه برداری تصویر
 • کار با موتور زیر سازه تطبیقی
 • کنترل دوربین فیزیکی
 • کار با ابزارهای FX مانند VRayFur و VRayMetaball
 • رندر 3D استریوسکوپیک
 • استفاده از ماسک رندر
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training Publisher:Lynda Author:Brian Bradley Duration:6h 10m Level:Intermediate

Master features of the V-Ray 3.0 rendering engine and learn how to extend the range of 3ds Max with V-Ray's state-of-the-art tools, such as progressive sampling, skin and hair shaders, and stereoscopic 3D rendering.
Updated: 4/19/2018
Released: 7/10/2015
Master features of the V-Ray 3.0 rendering engine and learn how to extend the range of 3ds Max with V-Ray's state-of-the-art tools, such as progressive sampling, skin and hair shaders, and stereoscopic 3D rendering. This course covers critical V-Ray concepts such as basic material creation, image sampling, color mapping, subdivs, and lighting, as well as creating in-camera effects such as depth of field, motion blur, and caustics. Author and 3D expert Brian Bradley will help you add amazing and lifelike materials and effects to your 3D models with this powerful plugin.
Topics include:
Using the new UI elements, Quick Settings, and revamped Frame Buffer
Understanding color mapping modes
Adding V-Ray light types
Working with the V-Ray Sun and Sky systems and dome light
Using irradiance mapping and light cache
Working with diffuse color maps
Making reflective materials
Creating a translucency effect
Using the new SSS and skin shaders
Ensuring quality with image sampling
Working with the adaptive subdivision engine
Controlling the physical camera
Working with FX tools such as VRayFur and VRayMetaball
Stereoscopic 3D rendering
Using Render Mask
Introduction and Important Information
Welcome
1m 50s
Software versions used
1m 10s
What you should know before watching this course
1m 18s
Using the exercise files
1m 4s
The 3ds Max project structure
2m 28s
Gamma handling
1m 19s
A word about Intel Embree
1m 49s
A word about HDRIs
56s
1. V-Ray 3.1 to 3.3 Updates
Introduction to this update
New
56s
Using the additional exercise files
New
1m 12s
V-Ray and 3ds Max versions used
New
38s
VFB improvments
New
6m 43s
Updates to cameras
New
3m 44s
GGX, rounded corners, and more
New
4m 17s
Randomization and better translucency
New
3m 44s
The Triplanar Map
New
5m 19s
Render elements
New
3m 41s
Lighting updates
New
4m 15s
Aerial perspective
New
4m 1s
Volume grid
New
6m 56s
V-Ray proxy
New
5m 31s
The V-Ray Instancer
New
5m 12s
VR mesh viewer
New
3m 52s
Odds and ends
New
3m 50s
Next steps
New
32s
Updates to V-Ray RT
New
6m
2. Getting Ready to Render with V-Ray
V-Ray workflow options and recommendations
2m 59s
The V-Ray toolbar
3m 51s
New UI elements and Quick Settings
4m 54s
The revamped frame buffer with advanced color controls
4m 14s
The V-Ray Render Output options
4m 59s
Image sampling explained
3m 41s
Understanding subdivs
2m 44s
Overview of color mapping
4m 46s
What the color mapping modes do
5m 51s
3. Key Lighting Tools
Using 3ds Max light types with V-Ray
5m 21s
Working with the V-Ray light
5m 7s
Adding a spherical fill light
4m 15s
The V-Ray Sun and Sky system
4m 34s
Controlling global exposure
3m 49s
Enabling the Environment skylight
3m 37s
Working with the V-Ray dome light
4m 33s
Creating a mesh light
2m 53s
4. Global Illumination
Global Illumination explained
3m 56s
Understanding primary and secondary bounces
3m 24s
How irradiance mapping works
5m 43s
Using irradiance mapping: Part 1
4m 21s
Using irradiance mapping: Part 2
5m 53s
How light cache works
3m 50s
Using light cache
5m 43s
Understanding brute force GI
2m 53s
Using brute force GI
4m 56s
5. V-Ray Materials and Maps
Introduction to V-Ray specific materials
3m 21s
Creating diffuse color
5m 14s
Making a clear glass material
5m 39s
Making colored and frosted glass
4m 35s
Making reflective materials
4m 35s
Blurring our reflections
2m 43s
Creating a translucency effect
4m 45s
Using VRmats
6m 7s
New ray-traced SSS shader
3m 24s
New simplified skin shader
3m 46s
V-Ray hair shader
4m 31s
6. Quality Control with Image Sampling
Using the fixed-rate engine
6m 9s
How to use the adaptive engine
5m 31s
Working with the adaptive subdivision engine
5m 36s
Progressive sampler
3m 35s
Fixing super bright sampling problems
4m 19s
Using universal settings
4m 39s
7. Working with Cameras: The V-Ray Physical Camera
Physical Camera setup
4m 9s
Physical Camera controls
5m 5s
Depth of field
4m 20s
Creating a Motion Blur effect
4m 21s
8. Working with Cameras: V-Ray 3 & the 3ds Max Physical Camera
Where did the V-Ray Physical Camera go?
3m
Adding a Physical Camera to the scene
2m 55s
Overview of the Physical Camera controls
6m 16s
A primer on exposure values (EVs)
2m 38s
Automated Exposure Control
5m 40s
Controlling exposure manually
3m 54s
Correcting a skewed perspective
3m 11s
Creating depth of field
5m 1s
Adding Motion Blur effects
3m 14s
9. The V-Ray FX Tools
Caustic effect setup
4m 39s
Generating the caustic effect
4m 43s
Using VRayFur
4m 23s
Stereoscopic 3D rendering
4m 32s
Vr-Ray Metaballs
5m 13s
Proxies
5m 35s
The VRayClipper
4m 40s
Depth of field: Using a perspective viewport
3m 30s
Using Render Mask
4m 34s
Conclusion
What's next?
1m 47s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 1.79GB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training_git.ir.part1.rar Lynda V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training_git.ir.part2.rar