آیا شما با مبانی مفاهیم جاوا اسکریپت آشنا هستید، اما می خواهید درک خود را از این زبان اسکریپت نویسی افزایش دهید؟ در این دوره با مفاهیم پیشرفته جاوا اسکریپت از جمله نحوه مدیریت انتشار و اتصال، نحوه ساختن چند بازی کارت، نحوه برنامه ریزی اپلیکیشن، افزودن انیمیشن کارت به پروژه خود با استفاده از CSS3،  نحوه استفاده از وراثت برای بهینه سازی کد و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • فایل های تمرین
  • کار با نمونه اولیه و عناصر پویا
  • شبه کد
  • استفاده از اتصال، فراخوانی و اعمال
  • انیمیشن سازی با CSS3
  • استفاده از فرمول Fisher–Yates
  • زمان استفاده از ()preventDefault و زمان عدم استفاده از آن
  • چرخه عمر Drag-and-drop
  • استفاده از وراثت برای بهینه سازی کد