تبلیغات

آموزش نوشتن ویدئو: استفاده از طنز برای برقراری ارتباط و ترغیب افراد

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار ، آموزش بازاریابی

هرکسی که از ویدیو برای برقراری ارتباط هر نوع از یک پیام تجاری استفاده می کند می تواند طنز را به کار ببرد تا پیام را به صورت واضح و طولانی تر برساند. ترفند این امر در دانستن نحوه استفاده دقیق و موثر از طنز یا خنده می باشد که به خودتان بستگی دارد. در این دوره با مفاهیم انتقادی برای ایجاد فیلم ها جهت رسیدن به مخاطبان با طنز آشنا می شوید. همچنین به بررسی زمان استفاده یا عدم استفاده از طنز در پیام ها می پردازد و کمدی عینی و ذهنی را شرح می دهد. در نهایت استفاده از طنز در ویدئو ها با بودجه های و طول زمانی مختلف را پوشش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • از طنز استفاده کنید تا ویدیوهایتان را به سطح بعدی برسانید
 • این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
 • آیا کسب و کار یک موضوع خنده دار است؟
 • نمی توان بدون خنده زندگی کرد
 • کسب و کار خنده دار
 • چرا از طنز استفاده نکنید؟
 • خنده دار چیست؟
 • عینی
 • ذهنی
 • مطابق پیام
 • شخصیت
 • داستان
 • تولید
 • کمدی در مقابل طول زمانی
 • کمدی در مقابل بودجه
 • کمدی در مقابل ویرایش
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Video Writing: Using Humor to Communicate and Persuade Publisher:Lynda Author:Roger S.H. Schulman Duration:1h 4m Level:Appropriate for all

Discover how to create compelling videos that reach an audience with humor.
Released: 5/25/2018
Anyone who uses video to communicate a business message of almost any kind can use humor to make that message go down smoother and stick longer. The trick is in knowing how to use humor precisely and effectively—or the laugh might be on you. In this course, join Oscar-nominated writer Roger S.H. Schulman as he covers critical concepts for creating videos that reach an audience with humor. Discover when humor is—or isn't—appropriate to use in your messaging, explore objective and subjective comedy, and learn what type of comedy will best bolster your unique message. Plus, Roger spells out how to leverage humor in videos of varying lengths and budgets.
Topics include:
Objective and subjective humor
Matching comedy tools to your specific message
Character and story
Punching up your message
Determining video length
Making comedic videos on a budget
Comedy vs. editing
Introduction
Use humor to take your videos to the next level
2m 1s
"Whom" is this course for?
40s
1. Is Business a Laughing Matter?
Can't live without laughing
3m 26s
Funny business
5m 5s
Why not use humor?
4m 37s
2. What's So Funny?
Objective
6m 21s
Subjective
3m 59s
Flavors of good humor
5m 22s
3. What's Your Funny?
Match the message
3m 41s
Stay out of your way
3m 48s
4. Writing Rightly
Character
4m 43s
Story
4m 51s
Punching up
2m 47s
5. Production
Comedy vs. length
3m 27s
Comedy vs. budget
3m 34s
Comedy vs. editing
2m 35s
Conclusion
Next steps
3m 18s

پیشنهاد فرادرس