پیشنهاد فرادرس

آموزش Visio 2013

دسته بندی ها: آموزش Visio ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش آفیس

lynda-visio-2013-essential-training

در این آموزش تصویری با Visio 2013 آشنا می شوید. در این دوره نحوه ساخت نمودار سازمانی ، استفاده از SmartShapes ، نحوه قالب بندی متن ، کار با تم ها و نحوه اضافه کردن متن و اشکال را می آموزید. در ادامه نحوه ایجاد جدول زمانی ، نقشه برداری از شبکه ، نحوه رسم نمودار و گرافیک برداری و اتصال نمودارها به هم را نیز خواهید آموخت.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با Visio 2013
 • Visio 2013 چیست؟
 • نحوه ایجاد فایل جدید
 • نحوه تنظیم رابط کاربری
 • کار با Ribbon
 • کار با نوار ابزار دسترسی سریع
 • انتخاب گزینه های جدید
 • نحوه کار با نمودارها
 • نحوه استفاده از SmartShapes
 • تنظیم چهار شکل هوشمند
 • ساخت اشکال به صورت دستی
 • نحوه حذف و اضافه SmartShapes
 • نحوه سازماندهی SmartShapes
 • نحوه مرتب کردن نمودار
 • اضافه کردن اشیا به نمودار
 • افزودن اشیا در متن
 • طراحی پس زمینه صفحات
 • نحوه لینک گذاری داده ها
 • نحوه استفاده از تم ها
 • استفاده از تم ها
 • کار با windows در Visio
 • نحوه چاپ نمودار
 • انتشار یک نمودار در PDF
 • نحوه استفاده از HTML
 • نحوه کار با لایه ها
 • نحوه تنظیمات لایه
 • نحوه استفاده از تم ها، رنگ ها
 • نحوه ایجاد نمودار
 • نحوه اضافه کردن subshapes
 • نحوه ایجاد شاخص
 • نحوه اضافه کردن تصاویر
 • نحوه سفارشی کردن اشکال
 • ایجاد جدول زمانی
 • ایجاد و تنظیم جدول زمانی
 • اضافه کردن دیگر عناصر ساختاری
 • نحوه استفاده از wireframe
 • اضافه کردن عناصر محاوره ای
 • و...

عنوان دوره: Lynda Visio 2013 Essential Training سطح: مقدماتی مدت زمان: 5 ساعت و 53 دقیقه نویسنده: David Rivers

توضیحات:

Lynda Visio 2013 Essential Training

David Rivers Beginner 5h 53m

Whether you're creating an org chart, mapping a network, or drawing a floor plan, this course will help you master the intricacies of Visio 2013, the powerful diagramming and vector graphics software. Author David Rivers helps you explore the Visio interface, from working with shapes, creating basic diagrams, and connecting diagrams to adding objects (text, graphics, and links), styling diagrams with themes, and formatting shapes, pictures, and text. The final chapters concentrate on creating different types of projects with Visio: org charts and brainstorming diagrams, timelines, calendars, floor plans, and prototypes. Topics include: Getting started with the Visio interface Modifying the Ribbon and Quick Access toolbar Using SmartShapes Connecting shapes Inserting text, pages, graphics, containers, and hyperlinks Formatting objects and text Showing and hiding elements Printing and publishing diagrams Creating layers Working with themes Building org charts, timelines, calendars, floor plans, and prototypes

Introduction 1m 37s Welcome 57s Using the exercise files 40s 1. Getting Started with Visio 2013 21m 43s What is Visio 2013? 1m 57s Touring the UI 6m 35s Opening files and adjusting the UI 4m 10s Modifying the Ribbon and Quick Access Toolbar 5m 15s Selecting view options 3m 46s 2. Creating Connected Diagrams 16m 28s Using SmartShapes from a stencil 3m 37s Arranging the top four SmartShapes on a stencil 2m 7s Connecting shapes manually 2m 33s Inserting and deleting connected SmartShapes 2m 34s Organizing SmartShapes with Auto Align & Space 2m 24s Rearranging connected diagrams with Re-Layout Page 3m 13s 3. Adding Objects to Diagrams 25m 56s Inserting text-related objects 3m 58s Inserting foreground and background pages 5m 19s Inserting graphics 4m 2s Inserting containers and callouts 5m 29s Inserting hyperlinks 7m 8s 4. Formatting Objects and Text 19m 38s Using themes 2m 56s Formatting text 4m 10s Formatting shape fills 7m 4s Formatting shape lines 5m 28s 5. Showing and Hiding Visual Elements 21m 16s Showing and hiding layout aids 5m 21s Using visual aids and snap and glue settings 6m 40s Showing and hiding task panes 4m 59s Working with windows in Visio 4m 16s 6. Publishing Diagrams in a Variety of Formats 16m 36s Printing diagrams 4m 35s Publishing a diagram to PDF 2m 18s Saving diagrams as .jpg or .gif files 4m 14s Saving diagrams to the web using HTML 5m 29s 7. Working with Layers 18m 13s How adding SmartShapes can create layers 4m 22s Creating, removing, and assigning to layers 5m 25s Managing layer settings 8m 26s 8. Working with Themes 14m 8s The difference between themes and styles 4m 16s Applying themes, colors, and effects 3m 50s Blocking themes from SmartShapes 2m 36s Creating custom theme colors 3m 26s 9. Creating Organizational Charts 1h 7m Inserting a top-level exec SmartShape 3m 35s Adding manager subshapes 2m 34s Adding other subshapes 2m 22s Defining alternate layouts for subordinates 3m 42s Reordering team members 4m 13s Adding team frames to a diagram 2m 49s Creating dotted-line report indicators 1m 31s Using multiple and three-position SmartShapes 2m 14s Adding employee pictures 2m 30s Using synchronized copies to break down structure 3m 29s Expanding and collapsing reporting structure views 3m 25s Understanding the Organization Chart Wizard 4m 24s Importing data with the Organization Chart Wizard 7m 41s Relinking to organizational data after it changes 8m 50s Applying data graphics 4m 48s Publishing organizational charts 9m 3s 10. Creating Brainstorming Diagrams 27m 3s Understanding brainstorming diagram structure 1m 52s Adding the top-level topic 4m 5s Adding multiple sub-topics 2m 11s Editing topic text 2m 41s Editing topics in the Outline Window 1m 42s Customizing topic shapes 4m 43s Changing the layout and design 3m 11s Sending data to Microsoft Word 3m 59s Sending data to Microsoft Excel 2m 39s 11. Creating Timelines 24m 37s Adding and configuring a timeline shape 3m 9s Adding milestones to a timeline 3m 6s Dealing with text collisions 2m 55s Adding intervals to a timeline 3m 7s Adding markers and indicators to a timeline 2m 22s Creating and adjusting the expanded timeline 3m 31s Formatting timelines 3m 37s Sharing your timeline 2m 50s 12. Creating Calendars 28m 43s Creating a monthly calendar 2m 43s Adding appointments and events 5m 55s Adding months 3m 13s Customizing the calendar 4m 59s Creating a weekly calendar 6m 24s Creating a multi-week calendar 2m 23s Importing calendar data from Microsoft Outlook 3m 6s 13. Working with Floor Plan Diagrams 34m 36s Creating a floor plan diagram 2m 13s Setting the drawing scale 2m 51s Creating the floor plan shell 6m 57s Adding other structural elements 5m 29s Adding dimensions 3m 17s Adding furniture 4m 0s Adding a title and other information 4m 30s Sharing via OneDrive 5m 19s 14. Using Wireframes to Create Prototype Diagrams 15m 3s Exploring wireframe diagram stencils for creating software prototypes 3m 11s Adding dialog elements and other controls 7m 15s Collaborating and tracking changes 4m 37s Conclusion 36s Next steps 36s

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Lynda Visio 2013 Essential Training

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 899.0MB Lynda Visio 2013 Essential Training_git.ir.rar