آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ارتباطات بصری در کسب و کار - سلاح سری بازاریابان

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار (Business)

ارتباطات بصری، سلاح سری بازاریابان است. به کمک آن داستان خود را بدون کلمات بیان می کنید و تأثیر سریع در مخاطبان ایجاد می کند. در این دوره با معرفی ارتباطات بصری، دلایل اهمیت آن برای کسب و کارهای مدرن، مصورسازی داده، داستان سرایی بصری، و ارتباطات خارجی در مقابل ارتباطات داخلی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • نکات ارتباط بصری
 • ارتباطات بصری چیست؟
 • ارتباطات بصری در اطراف ما است
 • ارتباطات بصری می تواند ایده های گسترده ای را به اشتراک بگذارد
 • مصورسازی داده ها
 • ارتباطات بصری می تواند نتیجه گیری سریع را انجام دهد
 • چرا بازاریابان نیاز به ارتباطات بصری دارند؟
 • ارتباطات بصری می تواند اطلاعات کلیدی را به اشتراک بگذارد
 • com داخلی نیاز به ارتباطات بصری دارند
 • داستان سرایی بصری چیست؟
 • تغییرات کوچک بصری می تواند حجم ارتباط برقرار کند
 • نگه داشتن مخاطب از ذهن
 • این اشتباه را در تصاویر خود انجام ندهید
 • کیفیت ارتباطات بصری مهم است
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Visual Communication for Business: The Marketer's Secret Weapon Publisher:Lynda Author:Amy Balliett Duration:49m 57s Level:Appropriate for all

Visual communication is the modern marketer's secret weapon. Get tips for creating killer content that communicates your message in seconds flat.
Released: 6/29/2018
Visual communication is the modern marketer's secret weapon. It tells your story without words, for a quick impact on today's busy and increasingly global audience. This course explains what visual communication is and why it matters to modern businesses. Amy Balliett provides tips for creating killer content that communicates your message in seconds flat. She takes you on a fast-paced ride though topics like data visualization, visual storytelling, and external vs. internal communication. Learn techniques for getting your message across in microseconds, keeping your audience at top of mind, investing in quality, and avoiding the number one mistake marketers make with visuals: clutter.
1. Visual Communication Tips
What is visual communication?
1m 58s
Visual communication is all around us
3m 54s
Visual communication can share broad ideas
1m 37s
Data visualization
5m 30s
Visual communication can drive quick conclusions
2m 50s
Why marketers need visual communication
2m 19s
Visual communication can share key data
2m 35s
People care less than goldfish and dogs
1m 48s
Is text dead?
2m 58s
Internal coms need visual communication
4m 48s
What is visual storytelling?
3m 30s
Tiny visual changes can communicate volumes
3m 32s
Keep audience top of mind
3m 37s
Don't make this mistake in your visuals
4m 35s
Quality matters in visual communication
4m 26s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 959.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Visual Communication for Business The Marketers Secret Weapon_git.ir.rar