با ظهور ویندوز 10، مایکروسافت به طور مداوم به روز رسانی هایی رابرای  کیفیت و قابلیت های ویندوز فراهم می کند. انتشار جدید به اصطلاح استراتژی Windows as a Service به این معنی است که مدیران IT باید روشی را که معمولا برای استقرار سیستم عامل برنامه ریزی شده، تنظیم کنند. این دوره، مدیران را با خلاصه ای از Windows as a Service و نکات مهم برای استقرار موفقیت آمیز آشنا می کند. همچنین این دوره تفاوت بین کانال های سرویس دهی نیمه سالانه و بلند مدت را توضیح می دهد، مزایای تبدیل شدن به یک Windows Insider و استراتژی هایی برای کاهش خطر با حلقه های استقرار و ایجاد تست را توضیح می دهد. عللاوه بر این ابزارهای سرویس دهی مانند Windows Update و Windows Update for Business و Windows Server Update Services و System Center Configuration Manager را معرفی می کند که درجه های مختلف کنترل از جمله گزینه های تعویق و هدف گذاری را ارائه می دهد.

مباحث دوره:

 • Windows as a service چیست؟
 • انواع به روز رسانی ها
 • انتخاب یک کانال سرویس دهی
 • تبدیل شدن به یک Windows Insider
 • تست، استقرار و استراتژی باز گرداندن
 • استقرار Windows as a service
 • در کجا از Windows as a service استفاده می شود؟

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Windows as a Service
 • Waas چیست؟
 • انواع به روز رسانی ها و جدول زمانی
 • خوب و بد
 • انتخاب یک گزینه سرویس دهی
 • قوانین، شاخه ها و مفاهیم سرویس دهی
 • کانال نیمه سالانه
 • کانال سرویس دهی درازمدت
 • Windows Insider
 • تبدیل شدن به Windows Insider
 • ملاحظات مربوط به استقرار
 • حلقه های نصب
 • استراتژی های تست
 • استراتژی های استقرار
 • ملاحظات استراتژی عقبگرد
 • تأخیر و تعویق گزینه ها
 • استقرار Windows as a Service
 • Windows update
 • Windows Update for Business
 • (Windows Server Update Services (WSUS
 • SCCM
 • محدود کردن زمان خرابی سیستم
 • تکامل و جایی که WaaS هدایت می شود
 • نتیجه
 • مراحل بعدی