پیشنهاد فرادرس

آموزش WPF قسمت سوم: رویدادها و مدل رویداد

دسته بندی ها: آموزش WPF ، آموزش طراحی وب ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دات نت

lynda-windows-presentation-foundation-3-events-and-the-event-model

(Windows Presentation Foundation (WPF در ویژوال استودیو 2015 کمک می کند توسعه دهندگان اپلیکیشن ها، دسکتاپ مدرن برای ویندوز بسازند. مدل رویداد سیستم جدید WPF برای نظارت و واکنش به رویداد های نرم افزار و رویدادهای اعمال شده توسط کاربران مانند صفحه کلید و ورودی ماوس می باشد. این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

  • آشنایی با رویداد های روت شده و امضا رویداد
  • رویداد، تونل زنی
  • رویداد های برنامه نویسی ماوس
  • صفحه کلید برنامه نویسی و رویدادهای ink

عنوان دوره:  Lynda Windows Presentation Foundation 3: Events and the Event Model

سطح: متوسط

مدت زمان: 1 ساعت و 48 دقیقه

نویسنده: Walt Ritscher

توضیحات:

Lynda Windows Presentation Foundation 3: Events and the Event Model
Create rich Windows user experiences using Windows Presentation Foundation and the event model—the new and improved system for reacting to application events and user-triggered events like keyboard and mouse input.
Author: Walt Ritscher
Duration: 1h 48m
Level: Intermediate
Link: https://www.lynda.com/Visual-Studio-tutorials/Windows-Presentation-Foundation-3-Events-Event-Model/518699-2.html

Released: 12/8/2016

Windows Presentation Foundation (WPF) in Visual Studio 2015 helps developers build modern desktop applications for Windows. The event model is WPF's new system for monitoring and reacting to application events and user-triggered events like keyboard and mouse input. It greatly improves on the .NET event model, and is an important skill for any developer who wants to create rich Windows user experiences. Join expert developer Walt Ritscher as he steps you through the details of working with events in WPF. Learn how routing works and discover how to navigate up the tree (with event bubbling) and down the tree (with event tunneling)—and stop events from moving at all with event suppression. Then follow along with Walt as he explores many sample events, including mouse, text, and keyboard events and gesture events on the InkCanvas.

Topics include: Understanding routed events and event signatures Wiring up event handlers Event bubbling and tunneling Programming mouse events Programming keyboard and ink events

Introduction Welcome 59s What you should know before watching 2m 26s Disable the WPF debugging tool 58s Using the exercise files 1m 27s 1. Understand the Event Model Understand routed events 6m 3s Understand event signatures 6m 56s Understand the RoutedEventArgs 5m 1s Wire up event handlers in XAML 4m 58s Wire up event handlers with the Properties window 4m 18s Wire up event handers in code 4m 4s Understand event bubbling 5m 17s Understand event tunneling 3m 51s Suppress events as they traverse the element tree 5m 22s 2. Mouse Events The MouseEnter and MouseLeave events 2m 26s Use the MouseWheel event 2m 55s Use the MouseMove event 6m 19s Set the mouse cursor 2m 2s Start a drag operation 7m 24s Use DragEnter to indicate a valid drag target 2m 20s Use the Drop event to complete the drag/drop operation 2m 34s Use formats to send different data to the drop target 3m 39s 3. Keyboard and Ink Events Use the TextChanged event 5m 13s Use the KeyUp event 5m 26s Use TextInput event to block user input 5m 42s Use the InkCanvas 4m 52s Use the Gesture event 4m 14s Conclusion Next steps 1m 34s

Lynda Windows Presentation Foundation 3 Events and the Event Model

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 339.0MB Lynda Windows Presentation Foundation 3 Events and the Event Model_git.ir.rar