مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مدیریت Group Policy در Windows Server 2012 R2

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه (Computer network)

در این دوره ی آموزشی با Group Policy آشنا شده و طی مثالهای یاد می گیرید که چگونه از Group Policy در ویندوز سرور 2012 استفاده کرده و چگونه آن را مدیریت نمایید و با آن کار کنید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • مبانی GPO
 • مدیریت GPO
 • پیکربندی GPO
 • پیکربندی امنیتی Policies
 • نیازمندی های امنیتی
 • پیکربندی کاربران محلی و گروه
 • پیکربندی نرم افزاری
 • کار با قوانین AppLocker
 • پیکربندی Windows Firewall
 • مبانی Firewall
 • پیکربندی قوانین امنیتی
 • و…

عنوان دوره: Lynda Windows Server 2012 R2: Manage Group Policy

مدت دوره: 1 ساعت و 46 دقیقه

نویسنده: Ed Liberman

توضیحات:

https://www.lynda.com/Windows-Server-tutorials/Windows-Server-2012-R2-Manage-Group-Policy/450907-2.html?srchtrk=index:1%0Alinktypeid:2%0Aq:Windows%2BServer%2B2012%2BR2:%2BManage%2BGroup%2BPolicy%2B%0Apage:1%0As:relevance%0Asa:true%0Aproducttypeid:2
Lynda Windows Server 2012 R2: Manage Group Policy

Ed Liberman 1h 46m Intermediate

Group Policy allows admins to control a network with the touch of a few buttons. It controls how you push out programs, restrict user access, set company-themed desktops, secure computers from data theft, and much more. Few IT administrators know how to master this useful Active Directory feature in Windows Server 2012, but with our training, you will be able to wield its power effectively. In this course, author Ed Liberman uses Windows Server 2012 R2 to demonstrate what Group Policy is and how to use it effectively. He shows how to configure Group Policy processing, adjust settings and preferences, and troubleshoot Group Policy problems and conflicts as they arise. Note: This course maps to the Configure and Manage Group Policy domain for MCSA Exam 70-411, Administering Windows Server 2012. Topics include: Configuring Group Policy processing Configuring inheritance blocking and enforced passwords Configuring security filtering Configuring loopback processing and slow-link processing Forcing Group Policy updates Adjusting settings and preferences Backing up Group Policy objects (GPOs) Managing software with Group Policy

Introduction 1m 51s Welcome 48s What you should know before watching this course 1m 3s 1. Configure Group Policy Processing 46m 43s Understand Group Policy processing order and inheritance 7m 23s Configure blocking of inheritance and enforced policies 7m 19s Configure security filtering and Windows Management Instrumentation (WMI) filtering 8m 22s Configure loopback processing 9m 46s Configure and manage slow-link processing and Group Policy caching 6m 3s Force Group Policy Update 7m 50s 2. Configure Group Policy Settings 29m 24s Configure folder redirection 8m 53s Configure scripts 6m 46s Configure administrative template settings 7m 47s Configure Group Policy preferences 5m 58s 3. Manage Group Policy Objects (GPOs) 14m 3s GPO backup and recovery 8m 54s Delegating Group Policy Management 5m 9s 4. Managing Software Using Group Policy 14m 20s Deploying software using Group Policy 9m 30s Updating and removing software using Group Policy 4m 50s Conclusion 15s What's next? 15s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Windows Server 2012 R2 Manage Group Policy

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 232.0MB Lynda Windows Server 2012 R2 Manage Group Policy_git.ir.rar