پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی Word 2019

دسته بندی ها: آموزش آفیس ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش ورد (Word)

با استفاده از مایکروسافت ورد 2019، نحوه ایجاد، ویرایش، قالب بندی و به اشتراک گذاری اسناد را بیاموزید. در این دوره با تمام ویژگی های اساسی این ابزار قدرتمند، ایجاد لیست های شماره گذاری شده و بولت شده، کار با ستون ها و جداول، اضافه کردن تصاویر و اشکال به اسناد خود، مشارکت در اسناد با تیم خود، به اشتراک گذاری اسناد از طریق OneDrive، ایمیل، و از طریق دیگر ابزار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • باز کردن، بستن و خواندن اسناد
 • پیدا کردن و جایگزینی متن
 • تغییر فرمت فونت و متن
 • قالب متن با استایل ها
 • کار با متن پاراگراف
 • ایجاد لیست های شماره گذاری شده و بولت شده
 • نمایش اسناد خود با اشکال و تصاویر
 • تنظیم گزینه های تصحیح خودکار
 • به اشتراک گذاری و همکاری با دیگران
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Word 2019 Essential Training Publisher:Lynda Author:David Rivers Duration:2h 31m Level:Beginner

Learn how to create, edit, format, and share documents with ease using Microsoft Word 2019.
Released: 9/24/2018
Learn how to create, edit, format, and share documents with ease using Microsoft Word 2019. Follow along with David Rivers as he shows all the essential features of this powerful tool. This course covers a variety of topics, including leveraging templates and building blocks to create a stylish document with instant purpose; creating numbered and bulleted lists; working with columns and tables; adding images and shapes to your documents; collaborating on documents with your team; and sharing documents via OneDrive, email, and through other means. Plus, learn how to use the proofing tools in Word to check spelling and grammar, get word counts, and more.
Topics include:
Opening, closing, and reading documents
Finding and replacing text
Changing font formatting and text case
Formatting text with styles
Working with paragraph text
Creating bulleted and numbered lists
Illustrating your documents with shapes and images
Setting proofing and autocorrect options
Sharing and collaborating with others
Introduction
Get acquainted with the power of Word 2019
53s
What you need to know
52s
1. Get Started
Open, close, and read documents
7m 13s
Save new documents
5m 31s
Use the Tell Me assistant
2m 59s
2. Edit Text
Inserting new text
6m 28s
Rearrange text with Cut, Copy, and Paste
6m 31s
Find and replace text
5m 31s
3. Formatting Text
Change font formatting
5m 7s
Change text case
3m 7s
Format text with styles
4m 25s
4. Work with Paragraph Text
Change paragraph alignment
3m 39s
Adjust line spacing
5m 54s
Keep text together across page breaks
3m 51s
Put text into columns
5m 25s
Organize text in tables
10m 21s
5. Format Pages
Change page layout
5m 38s
Use headers, footers, and page numbering
4m 51s
Organizing a document with sections
5m 45s
6. Creating Bulleted and Numbered Lists
Create a bulleted list
3m 57s
Create a numbered list
2m 29s
Edit and format lists
3m 40s
7. Illustrate Your Documents
Illustrate with shapes
5m 25s
Illustrate with images
6m 45s
Adjust photos in a document
4m 10s
8. Proof Your Documents
Set proofing and autocorrect options
5m 15s
Check spelling and grammar
5m 23s
Find synonyms with the thesaurus
2m 33s
9. Share and Collaborate with Others
Print your documents
5m 25s
Send documents via email
2m 14s
Collaborate on documents in the cloud
6m 6s
Add password protection to a file
2m 56s
Conclusion
What's next?
44s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Word 2019 Essential Training_git.ir.rar