مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصولی ورد 2019 برای مک

دسته بندی ها: آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش ورد (Word)

نحوه ایجاد، ویرایش، قالب بندی و به اشتراک گذاری اسناد با استفاده از ورد 2019 برای مک را فرا بگیرید. در این دوره با  تمام ویژگی های Word 2019، ایجاد اسناد جدید از قالب ها، قالب بندی متن و صفحات، کار با هدر ها و پالت ها، استفاده از سبک ها، استفاده از اثبات و گزینه های AutoCorrect، اضافه کردن اشکال و تصاویر و موارد دیگر اشنا می شوید.

سرفصل:

  • درج و ویرایش متن
  • قالب بندی متن و صفحات
  • کار با ستون ها و جداول
  • اضافه کردن تصاویر و اشکال
  • حذف حواس پرتی با حالت تمرکز
  • استفاده از ابزارهای تصحیح برای بررسی املا و دستور زبان
  • کار بر روی سند
  • به اشتراک گذاری اسناد از طریق OneDrive و ایمیل
  • اضافه کردن حفاظت از رمز عبور به یک فایل
  • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Word 2019 for Mac Essential Training Publisher:Lynda Author:David Rivers Duration:2h 39m Level:Beginner

Learn how to use all the core features of Word for Mac 2019. Discover how to create, format, print, and share a wide variety of documents using this powerful tool.
Released: 9/24/2018
Learn how to create, edit, format, and share documents with ease using Word for Mac 2019. Follow along with David Rivers as he shows all the essential features of this powerful tool. David covers creating new documents from templates and scratch, formatting text and pages, working with headers and footers, using styles, leveraging proofing and AutoCorrect options, adding shapes and images, and more. He also shows how to share documents with others via email and the cloud, as well as how to add password protection to a document you plan on sharing.
Topics include:
Inserting and editing text
Formatting text and pages
Working with columns and tables
Adding images and shapes
Removing distractions with Focus mode
Using proofing tools to check spelling and grammar
Collaborating on documents with your team
Sharing documents via OneDrive and email
Adding password protection to a file
Introduction
Get acquainted with the power of Word 2019 for Mac
53s
What you need to know
56s
1. Get Started
Open, close, and read documents
6m 54s
Save new documents
5m 48s
Use the Tell Me assistant
3m 5s
2. Edit Text
Insert new text
6m 16s
Rearrange text with Cut, Copy, and Paste
6m 44s
Find and replace text
5m 34s
3. Format Text
Change font formatting
5m 51s
Change text case
3m 53s
Format text with styles
4m 32s
4. Work with Paragraph Text
Change paragraph alignment
3m 45s
Adjust line spacing
4m 6s
Keep text together across page breaks
4m 37s
Organize text in tables
9m 47s
5. Format Pages
Change page layout
6m 44s
Use headers, footers, and page numbering
5m 42s
Organize a document with sections
5m 35s
Put text into columns
5m 18s
6. Create Bulleted and Numbered Lists
Create a bulleted list
5m 45s
Create a numbered list
3m 11s
Edit and format lists
2m 18s
7. Illustrate Your Documents
Illustrate with shapes
6m 38s
Illustrate with images
6m 11s
Adjust photos in a document
6m 17s
8. Proof Your Documents
Set AutoCorrect options
4m 50s
Check spelling and grammar
5m 59s
Find synonyms with thesaurus
3m 7s
9. Share and Collaborate with Others
Print your documents
6m 7s
Send documents via email
3m 34s
Collaborate on documents in the cloud
6m 56s
Add password protection to a file
2m 11s
Conclusion
What's next?
45s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Word 2019 for Mac Essential Training_git.ir.rar