این دوره زبان Go را معرفی می کند و شما را  از برنامه نویس کنجکاو به Go guru هدایت می کند. در این دوره با ویژگی ها و مفاهیم منحصر به فرد Go، نوشتن اپلیکیشن های دنیای واقعی از جمله وبسایت ها و سرورهای شبکه و همچنین تکنیک های دستکاری و تبدیل داده ها آشنا می شوید. علاوه بر این، سینتکس زبان، سیستم تایپ، همزمان سازی، کانال ها و تست ها را نیز بررسی خواهید کرد. در نهایت مشخصات و پیاده سازی زبان، درونی ساختارهای داده Go، تست و benchmarking را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Go
 • هم زمانی
 • سیستم تایپ Go
 • feed.go
 • RSS matcher
 • init
 • مدیریت وابستگی
 • رابط ها
 • مجموعه های متد
 • کانال ها
 • الگوهای هم زمانی
 • کتابخانه استاندارد
 • Encoding/Decoding
 • loggers سفارشی
 • تست و benchmarking
 • و غیره