آموزش های MathTutorDVD

دسته بندی: دانشگاه ها و انتشارات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
mathtutordvd-the-unit-conversion-tutor-4-hour-course

تبدیل واحدهای اندازه گیری


در این آموزش تصویری با تبدیل انواع  واحدهای اندازه گیری آشنا می شوید. تبدیل واحد در هر شاخه ای از ریاضیات و علوم از جمله جبر، حساب دیفرانسیل و انتگر...

1394/12/27 2058 بازدید
mathtutordvd-the-probability-and-statistics-tutor-10-hour-course

آمار و احتمال مهندسی


این آموزش تصویری آمار و احتمال مهندسی را آموزش می دهد. در این دوره با مفهوم احتمال، تعریف متغیر های تصادفی ، مشخصات اصلی متغیر های تصادفی دوگانه و ت...

1394/12/27 3605 بازدید
mathtutordvd-physics-2-volume-2-tutorial-videos-oscillations-and-waves

آموزش فیزیک 2 جلد 2 (موج و نوسان)


این آموزش تصویری فیزیک 2 جلد 2 - موج و نوسان را آموزش می دهد. این دوره موضوعاتی از قبیل حرکت ساده هارمونیک، پاندول، پدیده رزونانس ، امواج عرضی، کار ...

1394/12/27 2123 بازدید
mathtutordvd-physics-2-vol-1-tutorial-videos-thermodynamics

آموزش فیزیک 2 جلد 1 (ترمودینامیک)


این آموزش تصویری فیزیک 2 جلد 1 - ترمودینامیک را آموزش می دهد. این دوره موضوعاتی از قبیل دما، انبساط ، انقباض، نظریه جنبشی گازها، گرما، قوانین ترمودی...

1394/12/27 2430 بازدید
mathtutordvd-introduction-to-physics-tutorial-videos-physics-1-newtonian-motion

مقدمه ای بر فیزیک 1 - قانون نیوتن


این آموزش تصویری فیزیک 1 - قانون نیوتن را آموزش می دهد. این دوره موضوعاتی از قبیل کار با بردارها، قوانین نیوتن، حرکت ، اصطکاک ، کار ، انرژی ، محاسبه...

1394/12/27 2421 بازدید
mathtutordvd-the-calculus-3-tutor-volume-2-11-hour-course

حساب دیفرانسیل و انتگرال 3 جلد 2


این آموزش تصویری حساب دیفرانسیل و انتگرال 3 جلد 2 را به صورت گام به گام آموزش می دهد. این دوره نحوه حل انتگرال های چندگانه ، کار با انتگرال های خطی ...

1394/12/27 2172 بازدید
mathtutordvd-the-matrix-algebra-tutor-7-hour-course

آموزش جبر ماتریس ها


این آموزش تصویری جبر ماتریس ها در ریاضیات را به صورت گام به گام آموزش می دهد. در این دوره جمع و تفریق ماتریس ها ، ضرب ماتریس ، کار با ماتریس های اسک...

1394/12/27 3615 بازدید
mathtutordvd-calculus-3-vol-1

آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال 3 جلد 1


این دوره آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال 3 (جلد1) را آموزش می دهد. این دوره موضوعات اساسی در انتگرال از جمله کار با بردارها ، توابع برداری، مشتقات ج...

1394/12/27 2664 بازدید
mathtutordvd-the-geometry-tutor-9-hour-course

آموزش هندسه


در این آموزش تصویری با مباحث مربوط به هندسه در ریاضیات آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه MathTutorDVD است. سرفصل های دوره: نحوه طراحی خطو...

1394/12/27 2282 بازدید
mathtutordvd-calculus-tutor-calculus-1-and-2-8-hour-course

آموزش حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2


این آموزش تصویری مباحث مربوط به حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2 را آموزش می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه MathTutorDVD است. سرفصل های دوره: آمو...

1394/12/27 2960 بازدید
the-basic-math-word-problem-tutor-8-hour-course

آموزش مقدماتی حل مسائل ریاضی


در این آموزش تصویری با حل مسائل ریاضی آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه MathTutorDVD است. سرفصل های دوره: کار با عملیات جمع کار با عملیا...

1394/12/27 2256 بازدید
mathtutordvd-the-advanced-calculus-2-tutor-14-hour-course

آموزش پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال


این دوره آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال را به صورت پیشرفته آموزش می دهد. در این دوره مهارت های ریاضی را گام به گام می آموزید. این دوره آموزشی محصول...

1394/12/27 2841 بازدید
mathtutordvd-the-algebra-2-tutor-6-hour-course

آموزش جبر و احتمالات فصل 2


این دوره آموزشی فصل 2 جبر و احتمالات را برای علاقه مندان به ریاضیات آموزش می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه MathTutorDVD است. سرفصل های دوره: ک...

1394/12/27 2074 بازدید
mathtutordvd-algebra-word-problem

حل مسئله در جبر و احتمالات


در این آموزش تصویری با حل مسئله در جبر و احتمالات آشنا می شوید. دوره آموزش پیشرفته جبر و احتمالات را نیز می توانید در این صفحه دانلود نمایید. این د...

1394/12/27 1907 بازدید
mathtutordvd-advanced-algebra

آموزش پیشرفته جبر و احتمالات


در این آموزش تصویری با مسائل پیشرفته جبر و احتمالات آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه MathTutorDVD است. سرفصل های دوره: کار با نمودارهای ...

1394/12/27 2576 بازدید
mathtutordvd-mastering-statistics-vol-6-hypothesis-testing-part-3

دوره آموزش آمار قسمت ششم - آزمایش فرضیه (پارت3)


قسمت ششم دوره آموزش آمار نیز ادامه مباحث مربوط به آزمایش فرضیه را آموزش می دهد. در صورتی که به ریاضیات و آمار علاقه مند هستید می توانید قسمت های قب...

1394/12/27 2610 بازدید
mathtutordvd-mastering-statistics-vol-5-hypothesis-testing-part-2

دوره آموزش آمار قسمت پنجم - آزمایش فرضیه (پارت2)


در قسمت پنجم از دوره آموزش آمار با ادامه مباحث مربوط به آزمایش فرضیه آشنا می شوید. در ادامه آزمون هایی برای کاربران ارائه شده است. این دوره آموزشی ...

1394/12/27 1975 بازدید
mathtutordvd-mastering-statistics-vol-4-hypothesis-testing-part-1

دوره آموزش آمار قسمت چهارم - آزمایش فرضیه (پارت1)


در قسمت چهارم از دوره آموزش آمار با راه های آزمایش فرضیه آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه MathTutorDVD است. سرفصل های دوره: برآورد جمعيت...

1394/12/27 2108 بازدید
mathtutordvd-mastering-statistics-vol-3-central-limit-theorem-and-confidence-intervals

دوره آموزش آمار قسمت سوم - قضیه حد مرکزی و فواصل اطمینان


در قسمت اول و دوم دوره آموزش آمار با مفاهیم اساسی و توزیع های احتمال آشنا شدیم. در این قسمت با قضیه حد مرکزی و فواصل اطمینان آشنا می شوید. این دوره ...

1394/12/27 2670 بازدید
mathtutordvd-mastering-statistics-vol-2-probability-distributions

دوره آموزش آمار قسمت دوم - توزیع های احتمال


قسمت اول این دوره مفاهیم اساسی آمار را آموزش می دهد. در این قسمت با توزیع های احتمال در آمار آشنا می شوید. این دوره نحوه استفاده از توزيع نرمال ، کا...

1394/12/27 2801 بازدید