معرفی  Metaprogramming

Metaprogramming نوشتن برنامه هایی است که بر روی برنامه های دیگر کار می کنند. بنابراین نوشتن:

  • کامپایلرها
  • اسمبلرها
  • مترجمین
  • لینک ها
  • لودر ها
  • Debugger ها
  • Profiler ها

metaprogramming هستند. اما نوع سرگرم کننده metaprogramming نوشتن برنامه ای است که بر روی خود اجرا می شود.

metaprogram یک برنامه است که برنامه های دیگر (یا خود) را به عنوان داده های خود دستکاری می کند.

با metaprogramming می توان برنامه ها را برای خواندن، تولید، تجزیه و تحلیل یا تبدیل به برنامه های دیگر طراحی کرد و حتی در حین اجرای آن نیز آن را تغییر داد.

برای حرکت محاسبات از زمان اجرا به زمان کامپایل، برای تولید کد با استفاده از محاسبات زمان کامپایل، و برای فعال کردن کد می توان از آن استفاده کرد.

زبانی که در متاپروگرام نوشته شده است metalanguage نام دارد. زبان برنامه های دستکاری شده زبان شیء نامیده می شود.

نظرتون درباره این نوشته چیه؟ عالیه بد نیست خوب نبود