آموزش OData

دسته بندی: مباحث عمومی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
pluralsight-understanding-nosql

درک NoSQL


بحثی در مورد خصوصیات کلی NoSQL، بررسی چهار زیر مجموعه اصلی NoSQL، مروری بر زمانی که NoSQL و تکنولوژی رابطه ای بهتر کار می کنند، مروری بر تکنولوژی های ...

1399/09/22 2170 بازدید
آشنایی-با-odata

آشنایی با OData


OData یک پروتکل دسترسی داده است که برای فراهم کردن دسترسی CRUD استاندارد به یک منبع داده از طریق یک وب سایت طراحی شده است و چیزی شبیه به JDBC و ODBC ا...

1395/01/14 4311 بازدید