مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مبانی معماری تکاملی

دسته بندی ها: آموزش های OReilly ، آموزش معماری نرم افزار (Software Architecture)

معماری نرم افزار اغلب به عنوان "قسمت هایی که تغییرات در آنها بسیار سخت است " توصیف شده است. اما استقبال گسترده ازمیکروسرویس ها نشان می دهد، زمانی که آرشیتکت ها، تکامل پذیری را در معماری ایجاد می کنند، اعمال تغییرات آسان تر می شود. این ویدئو اصول معماری تکاملی را معرفی می کند، معماری نرم افزار که از تغییر دائمی پشتیبانی می کند و برای معمار نرم افزار سطح متوسط ​​یا  توسعه دهنده هایی طراحی شده است که مهاجرت یا معماری جدید توزیع شده یا مبتنی بر ابر را، انجام می دهند. این دوره، دانش و ابزار لازم برای انجام معماری تکاملی (evolutionary) را در اختیار شما قرار می دهد. در اینجا معنای معماری تکاملی را توضیح داده و به معرفی قسمتهای تشکیل دهنده آن می پردازیم. همچنین شیوه های مهندسی تقویت و فعال سازی معماری تکاملی را مورد بررسی قرار می دهیم. و در این راستا، تکنیک های تکامل امن طرح های پایگاه داده را به موازات این معماری به بحث می گذاریم. راه های غلبه بر پیچیدگی های معمول و پادالگوها که باعث توقف معماری تکاملی هستند را شناسایی می کنیم. همچنین نحوه ی ارائه ی مزایای معماری تکاملی به همکاران غیر فنی را بررسی می کنیم و اصول ایجاد معماری نرم افزار که از تغییرات ثابت پشتیبانی می کند را اموزش می دهیم. در ادامه خواهیم دید که، Dr. Rebecca Parsons (CTO) ، Patrick Kua (Principal Technical Consultant) و Neal Ford (Director/Meme Wrangler)، به پیشبرد نرم افزار برای Thoughtworks  که یک مشاور فناوری اطلاعات جهانی است (4500 کارمند، 15 کشور، 42 دفتر) و بر توسعه و تحویل نرم افزار تمرکز دارد، کمک می کنند. Parsons با سابقه 30 ساله در این صنعت، اپلیکیشن های شیء توزیع شده در مقیاس وسیع و یکپارچه سازی سیستم های متفرقه را ایجاد می کند. Kua بیش از یک دهه تجربه در فرآیندهای توسعه چابک را دارد. و Ford یک معمار نرم افزار شناخته شده بین المللی است (700 کنفرانس توسعه، 3000+ سخنرانی) که در زمینه ی معماری تکاملی، تحویل مداوم، برنامه نویسی کاربردی و دیگر نوآوری های نرم افزاری پیشرفته، شهرت جهانی دارد.

 • معماری تکاملی چیست؟
 • تعریف توابع Fitness
 • واحدهای ساختاری تغییرات افزایشی
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: کمبود سرعت انتشار
 • ترکیب تغییرات افزایشی و توابع Fitness
 • توسعه مبتنی بر فرضیه و مبتنی بر داده
 • درک ویژگی های معماری
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: Code Reuse Abuse
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: راهبری نامناسب
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: گزارش دهی
 • Modularity و معماری کوانتومی
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: سفارشی سازی محصول
 • تکامل پذیری استایل های معماری
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: Leaking Abstractions
 • داده های تکاملی
 • معماری تکامل پذیر ساختمان
 • راهنمای معماری تکاملی
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: Vendor King
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: ده درصد انتهایی Trap
 • عملی کردن معماری تکاملی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Evolutionary Architecture Fundamentals Publisher:Oreilly Author:Patrick Kua Duration:04:17:47

Software architecture has often been described as "the parts that are hard to change later." But the widespread adoption of microservices demonstrates that when architects build evolvability into the architecture ... - Selection from Evolutionary Architecture Fundamentals [Video]
Release Date: March 2018
ISBN: 9781492027089
Video Description
Software architecture has often been described as "the parts that are hard to change later." But the widespread adoption of microservices demonstrates that when architects build evolvability into the architecture, change becomes easier. This video introduces the principles of evolutionary architecture—the software architecture that supports constant change. Designed for the intermediate-level software architect or developer tasked with migrating to or implementing a new cloud-based or distributed-system architecture, the course equips you with the knowledge and tools you'll need to put evolutionary architecture into practice.Understand what evolutionary architecture means and get introduced to its constituent partsExplore the engineering practices that augment and enable evolutionary architectureDiscover techniques for safely evolving database schemas in parallel with this architectureLearn to overcome the common pitfalls and antipatterns that block evolutionary architectureUnderstand how to describe evolutionary architecture's benefits to nontechnical colleaguesMaster the principles of creating software architecture that supports constant changeDr. Rebecca Parsons (CTO), Patrick Kua (Principal Technical Consultant), and Neal Ford (Director/Meme Wrangler) help drive the future of software for Thoughtworks, a global IT consultancy (4,500 employees, 15 countries, 42 offices) focused exclusively on end-to-end software development and delivery. Parsons is a 30+ year industry vet with extensive experience creating large-scale distributed object applications and integrating disparate systems; Kua has over a decade of experience in agile and lean development processes; and Ford is an internationally known software architect who speaks world-wide (700 developer conferences, 3000+ presentations) on evolutionary architecture, continuous delivery, functional programming, and other cutting edge software innovations.
What is Evolutionary Architecture?
00:20:02
Defining Fitness Functions
00:19:47
Incremental Change Building Blocks
00:14:53
Pitfalls and Antipatterns—Lack of Speed to Release
00:01:59
Combining Incremental Change & Fitness Functions
00:10:50
Hypothesis-Driven & Data-Driven Development
00:12:09
Understanding architectural characteristics
00:08:41
Pitfalls and Antipatterns—Code Reuse Abuse
00:08:40
Pitfalls and Antipatterns—Inappropriate Governance
00:05:35
Pitfalls and Antipatterns—Reporting
00:02:23
Modularity & Architectural Quantum
00:06:14
Pitfalls and Antipatterns—Product Customization
00:03:57
Evolvability of Architectural Styles
00:36:30
Pitfalls and Antipatterns—Leaking Abstractions
00:02:59
Evolutionary Data
00:22:24
Building Evolvable Architectures
00:16:00
Guidelines for Evolutionary Architectures
00:23:54
Pitfalls and Antipatterns—Vendor King
00:03:24
Pitfalls and Antipatterns—Last 10% Trap
00:04:05
Putting Evolutionary Architecture into Practice
00:33:21

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس