معماری نرم افزار اغلب به عنوان “قسمت هایی که تغییرات در آنها بسیار سخت است ” توصیف شده است. اما استقبال گسترده ازمیکروسرویس ها نشان می دهد، زمانی که آرشیتکت ها، تکامل پذیری را در معماری ایجاد می کنند، اعمال تغییرات آسان تر می شود. این ویدئو اصول معماری تکاملی را معرفی می کند، معماری نرم افزار که از تغییر دائمی پشتیبانی می کند و برای معمار نرم افزار سطح متوسط ​​یا  توسعه دهنده هایی طراحی شده است که مهاجرت یا معماری جدید توزیع شده یا مبتنی بر ابر را، انجام می دهند. این دوره، دانش و ابزار لازم برای انجام معماری تکاملی (evolutionary) را در اختیار شما قرار می دهد. در اینجا معنای معماری تکاملی را توضیح داده و به معرفی قسمتهای تشکیل دهنده آن می پردازیم. همچنین شیوه های مهندسی تقویت و فعال سازی معماری تکاملی را مورد بررسی قرار می دهیم. و در این راستا، تکنیک های تکامل امن طرح های پایگاه داده را به موازات این معماری به بحث می گذاریم. راه های غلبه بر پیچیدگی های معمول و پادالگوها که باعث توقف معماری تکاملی هستند را شناسایی می کنیم. همچنین نحوه ی ارائه ی مزایای معماری تکاملی به همکاران غیر فنی را بررسی می کنیم و اصول ایجاد معماری نرم افزار که از تغییرات ثابت پشتیبانی می کند را اموزش می دهیم. در ادامه خواهیم دید که، Dr. Rebecca Parsons (CTO) ، Patrick Kua (Principal Technical Consultant) و Neal Ford (Director/Meme Wrangler)، به پیشبرد نرم افزار برای Thoughtworks  که یک مشاور فناوری اطلاعات جهانی است (4500 کارمند، 15 کشور، 42 دفتر) و بر توسعه و تحویل نرم افزار تمرکز دارد، کمک می کنند. Parsons با سابقه 30 ساله در این صنعت، اپلیکیشن های شیء توزیع شده در مقیاس وسیع و یکپارچه سازی سیستم های متفرقه را ایجاد می کند. Kua بیش از یک دهه تجربه در فرآیندهای توسعه چابک را دارد. و Ford یک معمار نرم افزار شناخته شده بین المللی است (700 کنفرانس توسعه، 3000+ سخنرانی) که در زمینه ی معماری تکاملی، تحویل مداوم، برنامه نویسی کاربردی و دیگر نوآوری های نرم افزاری پیشرفته، شهرت جهانی دارد.

 • معماری تکاملی چیست؟
 • تعریف توابع Fitness
 • واحدهای ساختاری تغییرات افزایشی
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: کمبود سرعت انتشار
 • ترکیب تغییرات افزایشی و توابع Fitness
 • توسعه مبتنی بر فرضیه و مبتنی بر داده
 • درک ویژگی های معماری
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: Code Reuse Abuse
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: راهبری نامناسب
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: گزارش دهی
 • Modularity و معماری کوانتومی
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: سفارشی سازی محصول
 • تکامل پذیری استایل های معماری
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: Leaking Abstractions
 • داده های تکاملی
 • معماری تکامل پذیر ساختمان
 • راهنمای معماری تکاملی
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: Vendor King
 • پیچیدگی ها و پادالگوها: ده درصد انتهایی Trap
 • عملی کردن معماری تکاملی