در این دوره با درک اصلی شیوه های InnerSource (همکاری، شفافیت و mentorship)، استفاده از آنها برای تبدیل تیم خود از متوسط به عالی، درک اتصال بین متن باز و InnerSource، معرفی InnerSource، شیوه های نوین همکاری و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • چه مشکلاتی را InnerSource حل می کند؟
  • InnerSource چیست؟
  • مزایای InnerSource چیست؟
  • اصول InnerSource
  • نتیجه