مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش عملی توسعه اپلیکیشن با Spring Boot 2

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ بوت (Spring Boot) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub

Spring Boot سریعترین راه برای راه اندازی و اجرای اپلیکیشن Spring با کمترین خط کد و کمترین پیکربندی است. هدف آن تسهیل توسعه است تا بتوانید اپلیکیشن ها و سرویس های درجه یک تولید کنید. فریمورک Spring یک ابزار عالی برای توسعه اپلیکیشن های پیچیده فراهم می کند. در این دوره، از قابلیت Spring Boot برای ایجاد یک اپلیکیشن سیستم پرداخت و ایمن سازی آن با Spring Security به طور کامل استفاده خواهیم کرد.

این دوره یک رویکرد عملی برای ساخت یک اپلیکیشن سیستم پرداخت از ابتدا با استفاده از Spring Boot 2.0 فراهم می کند. در ابتدا با راه اندازی Spring Boot همراه با قدرتمندترین ویژگی Spring یعنی تزریق وابستگی شروع خواهید کرد. سپس یک لایه دسترسی به داده با داده های Spring ایجاد کرده و مجدداً کار می کنید تا با استفاده از Spring data reactive بسیار کارآمد شود. در مرحله بعد، با Spring rest و servlets آشنا خواهید شد و از آن برای ارائه دادن منابع از طریق HTTP endpoints استفاده می کنید.

بعد برای ایجاد یک رابط برای سیستم پرداخت از Spring MVC استفاده خواهید کرد. در ادامه، معیارهای مهم کسب و کار را با استفاده از کتابخانه MicroMeter و Spring actuator با کتابخانه Prometheus نشان خواهید داد. سرانجام، اپلیکیشن خود را در یک کانتینر Docker بسته بندی کرده و اپلیکیشن خود را در فضای ابری مستقر خواهید کرد.

سبک و رویکرد

این دوره یک راهنمای عملی گام به گام برای توسعه اپلیکیشن های Spring Boot با استفاده از فریمورک جدید Spring Boot 2.0 با Spring Data و Spring MVC است.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Hands-On Application Development with Spring Boot 2 Duration:2 hours 47 minutes

Spring Boot is the fastest way to get a Spring application up and running with the fewest lines of code and the least configuration. It aims to make development easy so you can create production-grade applications and services. The Spring framework provides a great toolkit for the development of complex applications. In this course, we’ll fully leverage Spring Boot’s capabilities to create a payment system application and secure it with Spring Security.
This course provides a hands-on approach to building a payment system application from scratch using Spring Boot 2.0. You’ll begin by setting up Spring Boot together with Spring’s most powerful feature: Dependency Injection. Then you’ll build a data access layer with Spring data and rework it to be highly performant using Spring data reactive. Next, you’ll learn about Spring rest and servlets and use it to expose resources via HTTP endpoints.
Later you’ll use Spring MVC to build an interface for the payment system. Moving on, you’ll expose critical business metrics using MicroMeter library and Spring actuator with Prometheus library. Finally, you’ll package your application into a Docker container and deploy your application into the cloud.
Style and Approach
This course is a practical step-by-step guide for developing Spring Boot applications using the new Spring Boot 2.0 framework with Spring Data and Spring MVC.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس