مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش یادگیری ماشین برای توسعه دهندگان NET.

دسته بندی ها: آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، دات نت (NET.) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش های Packtpub

کتابخانه ML.NET توسعه دهندگان را قادر می سازد تا از مهارت های NET. خود استفاده کنند تا یادگیری ماشین را به راحتی در هر اپلیکیشن NET. یکپارچه کنند. این دوره به شما نحوه پیاده سازی یادگیری ماشین و ساخت مدل ها با استفاده از کتابخانه جدید یادگیری ماشین مایکروسافت یعنی ML.NET را آموزش می دهد. در این دوره می آموزید که چگونه از کتابخانه برای ایجاد و ادغام یادگیری ماشین در اپلیکیشن های NET. خود استفاده کنید. با گذراندن این دوره، شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از کتابخانه ML.NET، کارها و الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین را پیاده سازی کنید و از Model Builder و CLI برای ساخت مدل های سفارشی با استفاده از AutoML استفاده کنید. داده ها را برای آموزش و ارزیابی یک مدل بارگیری و آماده می کنید. با یک مدل آموزش دیده پیش بینی کنید و مهمتر از همه، آن را دوباره آموزش دهید. طبقه بندی تصویر، تجزیه و تحلیل احساسات، موتورهای توصیه گر و موارد دیگر را پوشش خواهید داد! همچنین می توانید از طریق تکنیک هایی برای بهبود کارایی و دقت مدل و گسترش ML.NET از مدل های TensorFlow که از قبل آموزش دیده با استفاده از transfer learning در اپلیکیشن ML.NET و برخی از تکنیک های پیشرفته استفاده کنید.

در پایان دوره، حتی اگر قبلاً دانش کافی در زمینه یادگیری ماشین نداشته باشید، به اندازه کافی برای انجام کارهای یادگیری ماشین و ساخت مدل های ML سفارشی با استفاده از کتابخانه ML.NET اعتماد به نفس خواهید داشت.

تمام کدها و فایل های پشتیبانی این دوره از طریق این لینک در دسترس می باشند.

تشخیص حالات صورت در وب کم شما با استفاده از یک مدل آموزش دیده ONNX

فایل های تمرین exercise_files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Hands-On Machine Learning for .NET Developers Duration:2 hours 47 minutes

ML.NET enables developers utilize their .NET skills to easily integrate machine learning into virtually any .NET application. This course will teach you how to implement machine learning and build models using Microsoft's new Machine Learning library, ML.NET. You will learn how to leverage the library effectively to build and integrate machine learning into your .NET applications.
By taking this course, you will learn how to implement various machine learning tasks and algorithms using the ML.NET library, and use the Model Builder and CLI to build custom models using AutoML. You will load and prepare data to train and evaluate a model; make predictions with a trained model; and, crucially, retrain it. You will cover image classification, sentiment analysis, recommendation engines, and more! You'll also work through techniques to improve model performance and accuracy, and extend ML.NET by leveraging pre-trained TensorFlow models using transfer learning in your ML.NET application and some advanced techniques.
By the end of the course, even if you previously lacked existing machine learning knowledge, you will be confident enough to perform machine learning tasks and build custom ML models using the ML.NET library.
All the code and supporting files for this course are available on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/Hands-On-Machine-Learning-for-.NET-Developers-V

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس