مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش میکروسرویس ها با Go و MangoDB

دسته بندی ها: آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش های Packtpub ، آموزش گو (GO) ، آموزش طراحی وب ، آموزش مانگو دی بی (MongoDB) ، آموزش پایگاه داده

چگونه می توان با استفاده از میکروسرویس ها سیستمی با کارایی بالا، مقیاس پذیر و کنترل کننده تغییر ویژگی ها، یک معماری سرویس گرا ایجاد کرد؟ این یک مشکل در دنیای واقعی است و مهم است که با دانش، ابزار و مهارت امروزی خود را توانمند کنید، تا بتوانید با اطمینان این سیستم ها را بسازید! این دوره برای درک مدل های داده، پردازش درخواست در مقیاس بزرگ، استراتژی های ارتباطی، ایمن سازی سیستم و حتی تست، مسئله دنیای واقعی را به جنبه های مختلف تقسیم می کند. این دوره به شما کمک خواهد کرد با تمام دانش موردنیاز سیستم های مقیاس پذیر، قابل توسعه و بسیار کارآمد بسازید که باعث افتخار شما در کار می شود. ما از یک مثال در دنیای واقعی برای مدیریت تعداد زیادی از رویدادها از دستگاه های پوشیدنی برای نمایش تمام جنبه های عملکرد سیستم استفاده می کنیم. با پایان این دوره، شما دانش و ابزار لازم برای ساخت یک سیستم سرویس گرا و قابل توسعه را خواهید داشت.

تمام کدها و فایل های پشتیبانی از طریق این لینک قابل دسترس هستند.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Hands-on Microservices with Go and MongoDB Duration:2 hours 15 minutes

How do you build a service-oriented architecture, using microservices system that should not only be scalable with high performance but also handle frequently changing features? This is a real-world problem and it’s important that you empower yourself with the knowledge, tools, and skills today, so that you can build these systems with confidence! This course dissects the real-world problem into various aspects for understanding the data models, large-scale request processing, communication strategies, securing the system, and even testing. It will help you with all the knowledge needed to build scalable, extensible, and highly performant and future-proof systems that will make you proud of your work! We shall use a real-world example of managing a large number of events from wearable devices to showcase all the aspects of a performant system.
By the end of this course, you will have all the knowledge and tools to build a scalable and extensible service-oriented system.
All the code and supporting files for this course are available on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-MicroServices-with-Go-and-MongoDB

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس