مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آدرس های IP و Subnetting

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های Packtpub

سروکار داشتن با تبدیل دودویی-دهدهی و Subnetting ممکن است چالش برانگیز باشد. با این حال، این دوره شما را با رویکرد سنتی در Subnetting به صورت عملی راهنمایی می کند. حتی متدهای سریع و اثبات شده برای subnet بصورت موثر را خواهید یافت. یک بخش اختصاصی شما را از طریق مفاهیم ضروری دودویی ریاضی راهنمایی می کند. علاوه بر این، تبدیل دودویی و دهدهی را فرا خواهید گرفت. بعد با کلاس های آدرس IP آشنا می شوید.

در پایان این دوره، در کنار داشتن مهارت هایی که برای subnet بصورت موثر نیاز دارید، با آدرس های IP نیز آشنا خواهید شد.

تمام کدها و فایل های پشتیبانی از طریق این لینک در دسترس می باشند.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt IP Addresses and Subnetting Duration:4 hours 10 minutes

Subnetting and dealing with binary-decimal conversion may seem challenging. However, this course will take you through the traditional approach to subnetting in a practical manner. You’ll even explore quick and proven methods to subnet effectively. A dedicated section will guide you through essential binary math concepts. In addition to this, you’ll learn binary and decimal conversion. Later, you’ll get up and running with IP address classes.
By the end of this course, you will be well-versed with IP addresses, along with having the skills you need to subnet effectively.
All codes and supporting files are available at-
https://github.com/PacktPublishing/IP-Addresses-and-Subnetting

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس