مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دستورالعمل های Jakarta EE 8

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub

آیا می خواهید راه حل های عالی سازمانی با قوی ترین فناوری برای توسعه سازمانی ارائه دهید؟ این دوره به شما کمک می کند تا با Jakarta EE 8 راه حل های سازمانی موثری بسازید و مثمر ثمر باشید.

در این دوره، شما با نوشتن تراکنش های درخواست-پاسخ با استفاده از Servlet 4.0 شروع خواهید کرد. با نوشتن وب اپلیکیشن های EJB 3.2 و JSF 2.3، ویژگی هایی را در Jakarta EE پیاده سازی کنید؛ با استفاده از Eclipse Ozar اپلیکیشن های MVC بسازید؛ با استفاده از CDI 2.0 کامپوننت های سمت سرور را پیاده سازی کنید و سرویس های REST بسازید. همچنین یاد خواهید گرفت که با استفاده از احراز هویت داخلی و مجوز hard-coded، امنیت راه حل های سازمانی خود را بهبود دهید. در آخر، می آموزید که اپلیکیشن های Jakarta EE و میکروسرویس های خود را بر روی سرورهای مطمئن و امن مختلف مستقر کنید.

در پایان دوره، شما از Jakarta EE 8 برای توسعه یک اپلیکیشن سازمانی امن، موثر و قابل اعتماد استفاده خواهید کرد.

کدهای این دوره از طریق این لینک در دسترس است.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Jakarta EE 8 Recipes Duration:5 hours 59 minutes

Do you wish to deliver really awesome enterprise solutions with the most robust and mature technology for enterprise development? This course will help you build effective enterprise solutions and become productive with Jakarta EE 8.
In this course, you will start by writing request-response transactions using Jakarta EE 8's sole container, Servlet 4.0. You will implement features in Jakarta EE by writing EJB 3.2 and JSF 2.3 web applications; build MVC applications using Eclipse Ozar; implement server-side components using CDI 2.0; and build REST services. You will also learn to improve the security of your enterprise solutions using built-in authentication and hard-coded authorization. And finally, you will learn to deploy your Jakarta EE applications and microservices on various reliable and secure servers.
By the end of the course, you will be using Jakarta EE 8 to develop a secure, effective, and reliable enterprise application.
The code bundle for this course is available at: https://github.com/PacktPublishing/Jakarta-EE-8-Recipes.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس