مطالب پیشنهادی از سراسر وب

یادگیری GitLab

دسته بندی ها: آموزش گیت لب (Gitlab) ، آموزش دواپس (DevOps) ، آموزش های Packtpub

GitLab ابزاری اپن سورس است که از تیم ها برای برنامه ریزی، توسعه، تست، ساخت، استقرار، نظارت و تبلیغات پروژه های نرم افزاری خود پشتیبانی می کند و کل چرخه عمر توسعه نرم افزار (SDLC) را فقط در یک ابزار پوشش می دهد. امروزه این مسئله بسیار مهم است زیرا توسعه دهندگان اپلیکیشن های جدید وب و موبایل برای ایجاد و استقرار این اپلیکیشن ها در کوتاهترین زمان ممکن، تحت فشار زیادی هستند. در این دوره، شما می آموزید که چگونه از GitLab برای پیاده سازی DevOps culture استفاده کنید. GitLab ابزاری بسیار معروف است که به شما امکان می دهد کل چرخه توسعه اپلیکیشن را پوشش دهید. شما خواهید آموخت که چگونه ویژگی های جدید را برنامه ریزی و سازماندهی، توسعه آن ها، کد اپلیکیشن به صورت خودکار، استقرار و نظارت بر اپلیکیشن در محیط های مختلف، و اپلیکیشن خود با استفاده از تنها یک ابزار بازسازی کنید: GitLab. با پایان این دوره، شما می توانید با استفاده از DevOps اپلیکیشن های بهتری را توسعه دهید.

سبک و رویکرد

این دوره یک رویکرد عملی برای کمک به شما در درک DevOps culture و چگونگی پیاده سازی آن با استفاده از GitLab، با توضیحات صریح و مثال های عملی ارائه می دهد.

صفحات GitLab - پروژه خود را به جهان نشان دهید

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Learning GitLab Duration:3 hours 24 minutes

GitLab is an open-source tool that provides support for teams to plan, develop, test, build, deploy, monitor, and publicize their software projects, covering the entire Software Development Life Cycle (SDLC) in only one tool. This is very important nowadays because developers of new web and mobile applications are under a lot of pressure to create and deploy these applications as soon as possible.In this course, you will learn how to use GitLab to implement the DevOps culture. GitLab is a very famous tool that lets you cover the entire application development cycle. You will learn how to plan and organize new features, develop them, the application code in an automatic way, deploy and monitor the application in different environments, and refactor your application using only one tool: GitLab. By the end of this course, you will be able to develop better applications using DevOps.
Style and Approach
This course offers a hands-on approach to help you understand the DevOps culture and how implement it using GitLab, with clear explanations and practical examples

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس