مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش رگرسیون لجستیک با استفاده از Stata

دسته بندی ها: آموزش هوش مصنوعی (AI) ، تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های Packtpub

Stata یکی از برترین بسته های نرم افزاری آماری است که به طور گسترده در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این دوره به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت اول نظریه پشت رگرسیون لجستیک را بررسی می کند و قسمت دوم این امکان را برای شما فراهم می کند که با استفاده از Stata این تئوری را در سناریوهای عملی به کار بگیرید.

این دوره با مقدمه ای بر جداول پیشایندی شروع می شود، شما می آموزید که چگونه شانس را تفسیر کنید و نسبت شانس را محاسبه کنید. سپس خواهید فهمید که چه موقع و چگونه از تکنیک رگرسیون لجستیک استفاده کنید. این دوره مباحثی مانند ساخت مدل، پیش بینی و ارزیابی تناسب مدل را پوشش می دهد. علاوه بر این، با توضیح مفهوم باقیمانده و مشاهدات تأثیرگذار، به شما کمک می کند تا از پس مشکلات تشخیصی برآیید. همانطور که پیشرفت می کنید، با یک پروژه در دنیای واقعی برای درک و پیاده سازی دستورات مختلف هدایت خواهید شد.
با پایان این دوره، شما دانش لازم برای اعمال رگرسیون لجستیک برای آمار توصیفی را خواهید داشت.
همه کدها و فایل های پشتیبانی از اینجادر دسترس هستند.

نتیجه گیری

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Logistic Regression Using Stata Duration:3 hours 37 minutes

Stata is one of the leading statistical software packages widely used in different fields. This course is divided into two parts. The first part covers the theory behind logistic regression, and the second part enables you to apply the theory to practical scenarios using Stata.
Starting with an introduction to contingency tables, you’ll learn how to interpret the odds and calculate the odds ratios. You’ll then understand when and how to use the logistic regression technique. The course covers topics such as model building, prediction, and assessment of model fit. Additionally, it will help you get to grips with diagnostics by explaining the concept of residuals and influential observations. As you advance, you’ll be taken through a real-world project to understand and implement various commands.
By the end of this course, you’ll have all the knowledge you need to apply logistic regression for descriptive statistics.
All codes and supporting files are available at-
https://github.com/PacktPublishing/Logistic-Regression-using-Stata

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس