مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت میکرو سرویس ها در عمل

دسته بندی ها: آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش های Packtpub

آیا نیاز دارید میکرو سرویس هایتان بدون تأثیر بر مشتریان و آسیب رساندن به درآمد شما، در فضای ابری کار کنند؟ این دوره به شما در مورد موارد اساسی خوشه Kubernetes و اینکه چگونه می تواند میکرو سرویس های شما را مدیریت کند، راهنمایی می دهد.

شما در مورد پادها، استقرارها و مدیریت ظرفیت الاستیک، همراه با ویژگی هایی از جمله auto-healing و نحوه استفاده بهتر از آن ها یاد خواهید گرفت. ارتباط درون یک خوشه Kubernetes مهم است. قابلیت اطمینان سایت به همان اندازه مهم است و ابزارهای زیادی برای پشتیبانی از ورود به سیستم، نظارت و هشدار در دسترس است.
شما با راه اندازی، نمونه سازی و ایمن سازی خوشه kubernetes خود شروع خواهید کرد. سپس در مورد مدیریت شبکه، از جمله Ingress ،Istio و نحوه کنترل جریان ترافیک، اطلاعات کسب خواهید کرد. شما با ابزارهای cloud-native و همچنین cloud-agnostic برای نظارت، هشدار و جمع آوری تله متری آشنا خواهید شد. سرانجام، شما در مورد ابزارهای نظارت، تنظیم هشدارها برای اطمینان از ثبات استقرار خود، یاد خواهید گرفت.

در پایان این دوره، شما قادر به اداره چندین میکرو سرویس خواهید بود و مهارت لازم را برای اطمینان از تحمل خطا، انعطاف پذیری و پاسخگویی میکرو سرویس های خود دارید.

تمام فایل های کد و فایل های مربوطه در Githubدر قرار داده شده است.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Managing Microservices in Practice Duration:3 hours 26 minutes

Need your microservices running in the cloud without impacting your customers or harming your revenue? This course will lead you through the essentials of what a Kubernetes cluster is and how it can effectively manage your microservices.
You'll learn about pods, deployments, and elastic capacity management, along with features such as auto-healing and how best to use them. Communication within a Kubernetes cluster is key; site reliability is equally as important, and many tools are available to support logging, monitoring, and alerting.
You'll start by setting up, instantiating, and securing your kubernetes cluster. Then you’ll learn about network management, including Ingress, Istio, and how to control your traffic flow. You’ll learn about cloud-native as well as cloud-agnostic tooling for monitoring, alerting, and telemetry gathering. Finally, you’ll learn about monitoring tools, setting up alerts to ensure the stability of your deployment.
By the end of this course, you’ll be empowered to handle multiple microservices, and have the skills to ensure that your own microservices are fault-tolerant, resilient, and responsive.
All the code files and related files are placed on Github at https://github.com/PacktPublishing/Managing-Microservices-in-Production

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس