مطالب پیشنهادی از سراسر وب

نکات، ترفندها و تکنیک های Pandas و NumPy

دسته بندی ها: آموزش پانداس (Pandas) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub ، تحلیل داده (Data Analysis)

این دوره شما را با امکانات جدید NumPy و Pandas که احتمالاً هرگز نمی دانسته اید وجود دارند، همچنین نکاتی برای استفاده از آنها جهت افزایش کارایی و بهره وری در کارهای روزمره، آشنا می کند. هر بخش شامل نکات، ترفندها و تکنیک های کلیدی برای تجزیه و تحلیل داده های کارآمد در NumPy و Pandas است که می توانید در سناریوهای واقعی خود اعمال کنید تا بازدهی و کارایی خود را افزایش دهید. یاد خواهید گرفت که چگونه با افزودن سفارشی سازی، داده های خود را دارای معنی و محتوای بیشتری کنید. همچنین ویژگی های جدید معرفی شده در NumPy و Pandas را مورد استفاده قرار خواهیم داد تا روش استفاده از آنها را برای نیازهای علم داده خود ساده کنیم. با پایان این دوره، شما می توانید خیلی سریعتر و کارآمدتر از کد خود بهترین نتیجه را بگیرید.

فایل های مربوط به این دوره از این لینک در دسترس هستند.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Pandas and NumPy Tips, Tricks, and Techniques Duration:4 hours 31 minutes

This course will empower you with new possibilities using NumPy and pandas that you probably never knew existed, and tips to use them to increase your efficiency and productivity in your daily tasks. Each section will cover key tips, tricks, and techniques for efficient data analysis in NumPy and pandas that you can apply in your own real-world scenarios to increase your output and efficiency. You’ll learn how to make your data more meaningful and contextual by adding customization. We’ll also cover the new features introduced in NumPy and pandas and leverage them to simplify the way you use them for your data science requirements. By the end of this course, you will be able to get the best out of your code much faster and and more efficiently.
The Github Link to this video course is: https://github.com/PacktPublishing/Pandas-and-NumPy-Tips-Trick-and-Techniques

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس