این دوره جامع ترین دوره مقدماتی درباره Unity 3d در اینترنت است. در این دوره با نحوه استفاده از Unity 3D، توسعه یونیتی، ایجاد پروژه و Unity IDE آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره یونیتی
  • دانلود و نصب Unity 3D (مک)
  • دانلود و نصب Unity 3D (ویندوز)
  • Zombie Roller – اولین بازی یونیتی
  • طرح های قیمت گذاری Unity 3D