مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اتوماسیون پایتون برای همه

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

برنامه نویسی پایتون، جدا از محبوبیت فوق العاده، به عنوان یکی از بهترین محیط ها برای درک مناسب الگوریتم ها، ساختار داده ها و تفکر تحلیلی نیز عمل می کند. این دوره با معرفی ویژگی های اصلی برنامه نویسی پایتون قبل از بررسی عمیق و دقیق اصول اصلی، شروع می شود. هنگامی که اصول را درک کردید، اسکریپت های اتوماسیون مقیاس پذیر را می سازید و پیاده سازی می کنید. با پیشرفت شما در این بخش ها، توانایی استفاده از ساختارهای داده داخلی پایتون در برنامه های خود را پیدا خواهید کرد. همچنین ایجاد اسکریپت های پایتون را هم در نوت بوک Jupyter و هم در کنسول پایتون پوشش خواهید داد. در پایان این دوره، شما به دانش لازم برای نوشتن اسکریپت های کارآمد پایتون با اطمینان و در مدت زمان بسیار کمتری مجهز خواهید شد.
تمامی کدها و فایل های پشتیبانی این دوره از اینجادر دسترس هستند.

IDE پایتون: راه اندازی PyCharm

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Python Automation for Everyone Duration:4 hours 24 minutes

Python programming, apart from being immensely popular, also serves as one of the best medium to get good grasp of algorithms, data structure, and analytical thinking. This course begins by introducing to you the basic functionalities of Python programming before delving deep into the detailed explanation of core fundamentals. Once you grasp the basics, you will build and implement scalable automation scripts. As you progress through the sections, you will develop the ability to leverage Python’s inbuilt data structures in your programs. You will also cover creating Python scripts both in Jupyter notebook and Python console. By the end of this course, you’ll be equipped with the knowledge you need to write efficient Python scripts confidently and in a much lesser time period.
All the codes and supporting files for this course will be available at- https://github.com/PacktPublishing/Python-Automation-for-Everyone

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس