مطالب پیشنهادی از سراسر وب

کمپ کدنویسی پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

کمپ کدنویسی پایتون به شما کمک می کند تا برنامه نویسی پایتون و مفاهیم مرتبط با آن را یاد بگیرید. اگر مبتدی هستید، این بهترین راه برای شروع سفر کدنویسی شما است.
این دوره شما را با زبان پایتون و اهمیت آن، مفهوم ورودی ها و تصمیمات آشنا می کند و شما را قادر می سازد تا موضوعاتی مانند توابع، دیکشنری ها، لیست ها و تاپل ها را با جزئیات کاوش کنید. سپس به یادگیری کلاس ها و اشیا مختلف به همراه حالت های مختلف ورودی و خروجی فایل می پردازید. هر مبحث با یک فعالیت کمپی خاتمه می یابد که شامل تمرینات و مثال های عملی برای درک بهتر مفاهیم است.
در پایان دوره، شما یک پایه محکم برای شروع کار با برنامه نویسی پایتون ایجاد کرده اید.
تمام کدها و فایل های پشتیبانی این دوره از اینجا در دسترس هستند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Python Code Camp Duration:1 hour 56 minutes

The Python Code Camp will help you learn Python programming and the concepts associated with it. If you are a beginner, this is the best way to start your coding journey.
Starting with an introduction to the Python language and its importance, this course will take you through the concept of inputs and decisions, and enable you to explore topics like functions, dictionaries, lists, and tuples in detail. You’ll then advance to learning about the various classes and objects along with the different file input and output modes. Every topic concludes with a campfire activity that includes exercises and practical examples to help you understand the concepts better.
By the end of the course, you will have developed a solid foundation for getting started with Python programming.
All the codes and supporting files for this course will be available at- https://github.com/PacktPublishing/Python-Code-Camp

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس