مطالب پیشنهادی از سراسر وب

برنامه نویسی پیشرفته پایتون: درک مفاهیم عجیب و غریب

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

آیا دانش پایه ای از پایتون دارید و می خواهید مفاهیم پیشرفته تری را کشف کنید؟ این دوره به شما کمک خواهد کرد.
این دوره با مبحث recursion آغاز می شود و مفاهیم آن مانند درخت ردیابی، پشته فراخوانی و بازگشت درخت را توضیح می دهد. در مرحله بعدی، شما می توانید نقش توابع لامبدا، Map, Filter ،Reduce و درک جامع در برنامه نویسی پایتون را بیاموزید. با پیشروی در دوره، خواهید فهمید که چرا از عبارات منظم استفاده می شود و decorators چگونه به ویژگی های جدید یک شی موجود کمک می کنند. در مرحله بعدی، لاگ کردن را درک خواهید کرد و یاد خواهید گرفت که چگونه با کمک ماژول تاریخ و زمان تسک های تاریخ و زمان را انجام دهید. در پایان، جدیدترین ویژگی های Python 3.8 و Python 3.9 مانند عملگرهای اتصال، hinting نوع و اطلاعات منطقه را مشاهده خواهید کرد.
در پایان این دوره، شما با مباحث پیشرفته پایتون آشنا خواهید شد و اطمینان کسب می کنید که آن ها را در برنامه نویسی پایتون به کار بگیرید.
تمامی فایل های کد این دوره در اینجاموجود است.

معرفی دوره

Map, Filter و Reduce

درک مطلب

Decorators

لاگ کردن

تاریخ و زمان

چه موارد جدیدی در پایتون 3.8 وجود دارد؟

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Python Programming Advanced: Understanding Weird Concepts Duration:4 hours 8 minutes

Do you have basic knowledge of Python and want to explore more advanced concepts? This course will help you out.
The course starts with the topic of recursion and explains its concepts, such as tracing tree, call stack, and tree recursion. Next, you will learn the role of lambda functions, map, filter, reduce, and comprehension in Python programming. Moving along, you will uncover why regular expressions are used and how decorators help in adding new functionality to an existing object. Next, you will understand logging and learn how to accomplish date and time tasks with the help of the date and time module. Towards the end, you will go through the latest features of Python 3.8 and Python 3.9, such as union operators, type hinting, and zone info.
By the end of this course, you will be well-versed with the advanced topics of Python and will have gained the confidence to apply them in Python programming.
All the code files for this course are available at https://github.com/PacktPublishing/Python-Programming-Advanced-Understanding-Weird-Concepts

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس