مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دستورالعمل های scikit-learn

دسته بندی ها: آموزش Scikit-Learn ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

Scikit-learn یکی از قدرتمندترین پکیج هایی است که دانشمندان داده حرفه ای، آن را برای یادگیری ماشین ترجیح می دهند. تحلیل قدرتمند داده ها و یادگیری ماشین به محاسبات سریع و دقیق نیاز دارد و پکیج های scikit-learn نیاز به ساخت مدل های قدرتمند یادگیری ماشین را بسیار آسان می کند!
هدف این دوره کسانی است که تازه با scikit-learn آشنا شده اند یا دانش پایه ای از آن دارند. شما با تولید داده های مصنوعی برای ساخت یک مدل یادگیری ماشین شروع خواهید کرد، داده ها را با یادگیری ناگهانی پردازش می کنید و مدل های مختلف نظارت شده و بدون نظارت را ایجاد می کنید. سپس به بررسی عمیق پیاده سازی تکنیک های مختلف بهینه سازی مانند اعتبار سنجی متقابل، انتخاب ویژگی، منظم سازی و همچنین تکنیک های کاهش ابعاد می پردازید.
در پایان این دوره، شما می توانید مدل های یادگیری ماشین خود را بسازید و مهارت های تحلیل داده خود را به سطح بالاتری برسانید!
تمام کدها و فایل های پشتیبانی این دوره در GitHubدر دسترس است.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt scikit-learn Recipes Duration:2 hours 6 minutes

Scikit-learn is one of the most powerful packages that top data scientists prefer for machine learning. Powerful data analysis and machine learning require fast, accurate computations, and scikit-learn’s packages make building powerful machine learning models super-easy!
This course is targeted at those new to scikit-learn or with some basic knowledge. You will start with generating synthetic data for building a machine learning model, pre-process the data with scikit-learn, and build various supervised and unsupervised models. You will then deep-dive into implementing various optimization techniques like cross-validation, feature selection, regularization, and also dimensionality reduction techniques.
By the end of this course, you will be able to build your own machine learning models and take your data analysis skills to the next level!
All the code and supporting files for this course are available on GitHub at https://github.com/PacktPublishing/Scikit-learn-Recipes

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس