مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تکنیک ها، ترفندها و نکات Spring Boot

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ بوت (Spring Boot) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub

این مجموعه دوره، قابلیت های جدیدی را ارائه می دهد. شما بسیاری از جنبه های Spring Boots را بررسی خواهید کرد: بعضی از آن ها را می شناسید و احتمالاً هرگز از وجود برخی دیگر از آن ها خبر ندارید. این دوره مهارت های شما را تقویت می کند و به شما امکان می دهد بهترین شیوه ها و تکنیک ها را برای کمک به بهبود توسعه برنامه خود کشف کنید.
در این دوره، شما می آموزید که تکنیک های عملی و اثبات شده را به کار بگیرید و یک روش سریع تر برای توسعه برنامه ها با استفاده از Spring Boot اتخاذ کنید. هر بخش شامل تکنیک هایی است (با دستورالعمل های واضح) که می توانید برای انجام کارهای مختلف توسعه به صورت عملی استفاده کنید. ما در مورد چگونگی حفظ و نگهداری، تست، مقاومت در برابر خطا و انعطاف پذیری برنامه های شما صحبت می کنیم.
در پایان این دوره، شما دانش و اطمینان لازم را خواهید داشت تا نکات Spring Boot، بهترین شیوه ها و تکنیک های مورد استفاده در دوره را به کار بگیرید تا پروژه های کدنویسی و توسعه برنامه خود را به حداکثر عملکرد بالقوه آن ها برساند.

بسته کد برای این دوره از اینجادر دسترس است.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Spring Boot Tips, Tricks, and Techniques Duration:2 hours 19 minutes

This course sets out to supply new possibilities. You will cover many aspects of Spring Boots: some you may know, and some you probably never knew existed. This course will boost your skills and will let you explore best practices and techniques to help you improve your application development.
In this course, you'll learn to implement practical and proven techniques and adopt a quicker way to develop applications using Spring Boot. Each section covers techniques (with clear instructions) you can use to carry out different development tasks in a practical manner. We cover how to make your apps more maintainable, testable, fault-tolerant, and resilient.
By the end of this course, you will have the knowledge and confidence to harness the Spring Boot tips, best practices, and techniques covered in the course to make your coding and app development projects achieve their maximum potential performance-wise.
The code bundle for this course is available at https://github.com/PacktPublishing/Spring-Boot-Tips-Tricks-and-Techniques

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس