مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره کامل AutoCAD 3D 2016

دسته بندی ها: آموزش اتوکد (Autocad) ، آموزش های Packtpub ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

پیشرفت های جذاب و جدید بسیاری به ابزارهای جدید در نسخه های اتوکد 2015 و 2016 مانند ابزار DIM و ابزار Centerline, center mark اضافه شده اند. بسیاری از پیشرفت ها نیز به نمایش مربوط هستند که باعث شده اند نرم افزار محبوب اتوکد حتی از گذشته بهتر باشد. بنابراین، در این دوره، شما همه موارد نرم افزار اتوکد را از اصول اولیه شامل ویژگی های جدید و پیشرفت ها را در یک رویکرد عملی برای یادگیری اتوکد یاد خواهید گرفت. در طول دوره، ما از مثال ها و نقشه های تمرینی استفاده کرده ایم تا درک درستی از کاربرد واقعی ابزارها در نقشه های واقعی به شما ارائه دهیم. در این دوره یک گردش کار مداوم از مبانی به مباحث پیشرفته برای ساده نگه داشتن مسائل بدون غافلگیر کردن دانشجو با اطلاعات فراوان، ارائه می شود. یک دوره آموزش نقشه کشی عملی رایگان با بیش از 30 نقشه مکانیکی، عمرانی و الکتریکی در این پکیج گنجانده شده است تا بتوانید ابزارها و دستوراتی را که در این دوره آموخته اید را تمرین کنید. تمام فایل های کد از اینجادر دسترس است.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt The Complete Course of AutoCAD 3D 2016 Duration:5 hours 13 minutes

There were many awesome enhancements and new tools that were added in AutoCAD 2015 and 2016 versions like the DIM tool and Centerline, center mark tool. There were many display-related enhancements too that made the popular AutoCAD software even better than it was before. So, in this course, you will learn all about the AutoCAD software right from the very basics including the new features and enhancements in a practical approach to learning AutoCAD. Throughout the course, we have used practical examples and drawings to give you a proper understanding of the real application of tools in actual drawings. A continuous workflow from basics to advanced topics is adopted in the course to keep things simple without overwhelming the learner with a lot of information. A free practice drawing course is included in this package with more than 30 mechanical, civil and electrical drawings for you to practice the tools and commands learned in this course. All the code files are placed at - https://github.com/PacktPublishing/The-complete-AutoCAD-2016-course

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس