در این دوره با ایجاد بازی تعاملی با جاوااسکریپت، راه اندازی صفحه ساختار بازی، اتصال به کلید های صفحه کلید برای حرکت عناصرها با HTML و غیره آشنا می شوید. کد منبع نیز گنجانده شده است.

سرفصل:

 • ایجاد بازی جاوااسکریپت
 • معرفی JavaScript
 • راه اندازی صفحه و جاوااسکریپت
 • JavaScript AnimationFrame
 • javaScript cancelAnimationFrame
 • Begin Game JavaScript
 • JavaScript Interactive
 • JavaScript Code Tweak
 • حرکات با جاوااسکریپت
 • عناصر تشخیص برخورد
 • Tweak BadGuys JavaScript
 • GamePlay
 • شروع بازی
 • نقد و بررسی نهایی