پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد پروژه جی کوئری برای مبتدیان با Lock Combo Guesser

دسته بندی ها: آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub

این دوره به شما چگونگی ایجاد یک اپلیکیشن وب تعاملی را از ابتدا با استفاده از jQuery و جاوا اسکریپت نشان می دهد. شما با ساخت یک بازی مینی تعاملی با کار بر روی یک پروژه یاد خواهید گرفت. این بازی شامل یک رابط با سه عدد است که کاربران باید حدس بزنند. پس از به روز رسانی اعداد، آنها باید حدس بزنند. بازگشت نشان می دهد که حدس آنها نزدیک یا دور است یا عدد صحیح است. تمام منطق و تعامل با jQuery و جاوا اسکریپت ارائه شده است.

سرفصل:

  • معرفی  استفاده از jQuery
  • معرفی jQuery Lock Exercise Project
  • راه اندازی و محیط برنامه نویس
  • معرفی Combo Lock Project
  • ایجاد عناصر تعاملی
  • اعمال منطق بازی
  • چک کردن ارزش ها را حدس بزنید
  • بررسی Lock Combo Guess Project
A JQuery Practice Project for Beginners Using a Lock Combo Guesser [Video] Publisher:Packtpub Author:Laurence Svekis Duration:47 minutes

Build an interactive web application from scratch using jQuery and JavaScript
This course will show you how to build an interactive web application from scratch using jQuery and JavaScript. You will learn by working on a project, by building an interactive mini game. The game itself includes an interface with three numbers that users need to guess. After updating the numbers, they take a guess at the combination; the return shows whether the guess is low or high or their number is correct. All the logic and interactivity are supplied by jQuery and JavaScript. You'll walk through building a web application from scratch, focusing on gaining experience with jQuery. You'll use jQuery for everything, including the CSS. You'll work along with the lessons and experiment with the code; the source code is included. By the end of the course, you'll have produced a fully functional mini application.
Style and Approach
This course targets people with a programming background and with experience in HTML, CSS, and JavaScript. This course teaches jQuery by building an interactive mini-game.
The game itself includes an interface with three numbers that users need to guess. After updating the numbers, they take a guess at the combination; the return shows whether the guess is low or high or their number is correct. All the logic and interactivity are supplied by jQuery and JavaScript.
Released: Friday, August 24, 2018
Introduction to using jQuery
Introduction to jQuery Lock Exercise Project
Developer Environment and Setup
Combo Lock Project Introduction
Create interactive Elements
Apply Game Logic
Check Guess Values
Lock Combo Guess Project Review

پیشنهاد فرادرس