مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش پیشرفته تحلیل و پردازش داده بلادرنگ در آپاچی اسپارک

دسته بندی ها: آموزش آپاچی اسپارک (Apache Spark) ، آموزش های Packtpub ، تحلیل داده (Data Analysis)

این آموزش جامع شما را با کلیه جوانب تحلیلی بلادرنگ با Apache Spark، یکی از فریمورک های پردازش کلان داده، آشنا می کند. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه می توانید ویژگی های کامپوننت های مختلف فریمورک Spark را برای پردازش، تجزیه و تحلیل و مصورسازی داده خود بکار بگیرید. شما یاد می گیرید که چگونه عملکرد جریان با سرعت بالا را برای پردازش داده به منظور انجام تجزیه و تحلیل کارآمد روی داده های  بلادرنگ خود بیاموزید. شما داده ها را با استفاده از تکنیک ها و نمودارهای یادگیری ماشین تجزیه و تحلیل خواهید کرد. شما در مورد Spark Streaming یاد خواهید گرفت. در آخر GraphX API را فرا خواهید گرفت.
 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced Analytics and Real-Time Data Processing in Apache Spark Author:Tomasz Lelek Duration:3 hours 24 minutes

This comprehensive tutorial will acquaint you with all the aspects of real-time analytics with Apache Spark, one of the trending Big Data processing frameworks on the market today. It will show you how to leverage the features of various components of the Spark framework to efficiently process, analyze, and visualize your data.
You will learn how to implement the high velocity streaming operation for data processing in order to perform efficient analytics on your real-time data. You’ll analyze data using machine learning techniques and graphs. You’ll learn about Spark Streaming and create real-world streaming processing that address all the problems that need to be solved. You’ll solve problems using Machine Learning techniques and find out about all the tools available in the MLlibtoolkit. You’ll find out how to leverage Graphs to solve real-world problems.
At the end of this video, you’ll also see some useful Machine Learning algorithms with the help of Spark MLlib and will integrate Spark with R. We’ll also make sure you’re confident and prepared for graph processing, as you’ll learn more about the GraphX API. By the end, you’ll be well-versed in the aspects of real-time analytics and implement them with Apache Spark.
Style and Approach
Filled with hands-on examples, this course will help you perform data analysis and take you from an intermediate level to an advanced approach to data analytics. You will perform graph analysis, handling high velocity streaming with some analytical use cases.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس