پیشنهاد فرادرس

تجزیه و تحلیل پیشرفته با R و Tableau

دسته بندی ها: آموزش Tableau ، تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های Packtpub ، آموزش R

ابزار Tableau و برنامه R، از طریق فراهم آوردن امکان ترکیب، استفاده آسان از مصورسازی داده ها با استاندارد صنعت، محاسبات آماری قوی، تجزیه و تحلیل قابل دسترس را مسیر می سازد.

این دوره ویدیویی مهارت های داده ای کاربرانی که به منظور ارتقاء کسب و کار خود با استفاده از توان تحلیلی R و قابلیت های مصورسازی خیره کننده Tableau، به دنبال تجزیه و تحلیل داده ها و علوم داده ها هستند، افزایش می دهد. خوانندگان در این دوره طیف گسترده ای از الگوریتم های یادگیری ماشین را خواهند یافت و می آموزند که چگونه روش های توصیفی، تجویزی، پیش بینی شده و بصری جذاب با R و Tableau طراحی می شوند. برای به حداکثر رساندن یادگیری، مثال های عملی، گذار از کاربر آگاه از داده ها به یک یک تحلیلگر داده با استفاده از ابزارهای آماری صحیح برای انجام تجزیه و تحلیل پیشرفته، آسانتر خواهد شد.

با به پایان رساندن این دوره، شما نحوه استفاده از محاسبات پیشرفته در R و Tableau، برای دستیابی به تجزیه و تحلیل و پیش بینی، با کمک نمونه های موردی و مثال های عملی، را درک خواهید کرد.

ابزار Tableau (منحصر به فرد) مصورسازی بسیار عالی همراه با تجزیه و تحلیل پیشرفته ارائه می دهد؛ برنامه R در قله زبان های محاسباتی آماری قرار دارد. هنگامی که شما می خواهید از یک دیدگاه از داده ها به دیگری حرکت کنید، که توسط محاسبات پیچیده پشتیبانی شده اند، ترکیب R و Tableau یک راه حل کامل و بی عیب و نقص را ایجاد می کند. این راهنمای آموزشی که دارای مثال های زیادی می باشد، نحوه ترکیب این دو را برای انجام تجزیه و تحلیل پیشرفته، بوسیله ادغام Tableau با R و ایجاد مصورسازی های داده زیبا، را آموزش خواهید آموخت.

یک راهکار برای تجزیه و تحلیل پیشرفته با استفاده از برنامه R و ابزار Tableau

پیش بینی با برنامه R و ابزار Tableau با استفاده از تحلیل رگرسیون

طبقه بندی داده ها با ابزار Tableau

تجزیه و تحلیل پیشرفته با یادگیری بدون ناظر

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced Analytics with R and Tableau Author:Jen Stirrup Duration:1 hour 31 minutes

Tableau and R offer accessible analytics by allowing a combination of easy-to-use data visualization along with industry-standard, robust statistical computation.
Moving from data visualization into deeper, more advanced analytics? This video course will intensify data skills for data viz-savvy users who want to move into analytics and data science to enhance their businesses by harnessing the analytical power of R and the stunning visualization capabilities of Tableau. Readers will come across a wide range of machine learning algorithms and learn how descriptive, prescriptive, predictive, and visually appealing analytical solutions can be designed with R and Tableau. To maximize learning, hands-on examples will ease the transition from being a data-savvy user to a data analyst using sound statistical tools to perform advanced analytics.
By the end of this course, you will get to grips with advanced calculations in R and Tableau for analytics and prediction with the help of use cases and hands-on examples.
Style and Approach
Tableau (uniquely) offers excellent visualization combined with advanced analytics; R is at the pinnacle of statistical computational languages. When you want to move from one view of data to another, backed up by complex computations, the combination of R and Tableau makes the perfect solution. This example-rich guide will teach you how to combine these two to perform advanced analytics by integrating Tableau with R and create beautiful data visualizations.

پیشنهاد فرادرس