پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته فایربیس (Firebase) و iOS : ساخت برنامه رزرو تاکسی اوبر (Uber)

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش های Packtpub

به دوره پیشرفته توسعه iOS و فایربیس (Firebase) (advanced iOS & Firebase development) خوش آمدید. در این دوره، مهارت های پیشرفته توسعه را با ساخت یک برنامه بی عیب و نقص رزرو تاکسی، با تمام ویژگی های full Stack (سمت کاربر و سمت سرور)، و کاملا تابعی، خواهید آموخت. ما آموزش را از مفاهیم بسیار مقدماتی شروع می کنیم و تمام مطالبی را که باید در مورد طراحی واسط کاربر (UI) و برنامه نویسی سمت کاربر و سمت سرور بدانید، به شما آموزش خواهیم داد. با به پایان رساندن این دوره شما توانایی شروع ساخت برنامه های کاربردی پیشرفته تر با فایربیس (Firebase) را خواهید داشت.

سبک و رهیافت دوره

این دوره به شما مهارت های توسعه پیشرفته را با ساختن یک پشته کامل جلا و برنامه ی کاملا شبیه سازی یونجه آموزش می دهد. این دوره به شما مهارت های توسعه پیشرفته را با ساخت یک برنامه بی عیب و نقص رزرو تاکسی (Uber clone) و کاملا تابعی را آموزش می دهد. این دوره آموزش را از مفاهیم بسیار مقدماتی شروع می کند و تمام مطالبی را که باید در مورد طراحی واسط کاربر (UI) و برنامه نویسی سمت کاربر و سمت سرور بدانید، به شما آموزش خواهد داد.

مباحث دوره

 • مقدمه ای بر برنامه های کاربردی و ایجاد برنامه کاربردی واسط کاربری (UI)
 • برنامه کاربردی IOS: ایجاد پروژه محیط توسعه مجتمع اکس‌کد (Xcode)
 • برنامه کاربردی IOS: ایجاد واسط کاربری HomeVC
 • برنامه iOS: ایجاد زیر رده های نمای سفارشی برای  HomeVC
 • برنامه کاربردی IOS: ایجاد یک منوی کشویی با ContainerVC
 • برنامه کاربردی IOS: ایجاد یک افزونه  UIView
 • برنامه کاربردی IOS: ایجاد رابط کاربری  LoginVC
 • برنامه iOS: ایجاد زیر رده های نمای سفارشی برای  LoginVC
 • برنامه کاربردی IOS: افزودن RevealingSplashView
 • دازی Firebase و پیکربندی احراز هویت
 • فایربیس (Firebase): ایجاد پروژه در Firebase و اضافه کردن آن به Xcode
 • فایربیس (Firebase): ایجاد یک DataService Singleton
 • فایربیس (Firebase): فعال سازی ورود به برنامه و احراز هویت
 • فایربیس (Firebase): پیکربندی منوی جانبی قابل تغییر بر اساس نوع حساب کاربری
 • فایربیس (Firebase) و IOS پیشرفته: نمایش کاربران در MapView
 • فایربیس (Firebase) و IOS پیشرفته: پیکربندی مجوز ها و سرویس های موقعیت مکانی
 • فایربیس (Firebase) و IOS پیشرفته: ایجاد یک UpdateService Singleton
 • فایربیس (Firebase) و IOS پیشرفته: بارگذاری نمونه های Driver از فایربیس (Firebase)
 • فایربیس (Firebase) و IOS پیشرفته: تجربه کاربری (UX) 1: پیشرفت های CenterMapButton
 • فایربیس (Firebase) و IOS پیشرفته: کارآمدی جستجو
 • اپلیکیشن IOS: برپاسازی متد های  UITextFieldDelegate
 • اپلیکیشن IOS: جستجو برای مکان های نزدیک
 • اپلیکیشن IOS: پیشرفت تجربه کاربری(UX)  2: متحرک سازی و مخفی سازی  UITableView
 • اپلیکیشن IOS: انتخاب و جستجوی نتیجه
 • اپلیکیشن IOS: ظاهر شدن یک سنجاق (pin) برای مقصد مورد نظر کاربر
 • اپلیکیشن IOS: نمایش مسیر سفر
 • اپلیکیشن IOS: پیشرفت تجربه کاربری(UX)  3: بارگذاری نما
 • اپلیکیشن IOS: حذف مختصات مقصد
 • اپلیکیشن IOS: بزرگ نمایی بر روی MKMapView
 • اپلیکیشن IOS: نمایش هشدار ها
 • فایربیس (Firebase) و IOS پیشرفته: پیکربندی شروع و خاتمه یک سفر
 • اپلیکیشن IOS: ایجاد یک PickupVC در برنامه Interface Builder
 • اپلیکیشن IOS: اجازه دادن به مسافران برای درخواست سفر
 • اپلیکیشن IOS: اجازه دادن به رانندگان برای پذیرش سفر ها
 • اپلیکیشن IOS: نمایش مسیر ها و توضیحات
 • اپلیکیشن IOS: اجازه دادن به یک مسافر یا راننده برای لغو سفر
 • اپلیکیشن IOS: اصلاح عملکرد برای نمایش و بزرگنمایی مسیرها
 • اپلیکیشن IOS: تثبیت و حذف پوشش های تکراری بر روی MKMapView
 • اپلیکیشن IOS: برپا سازی کلاس CLRegion برای مسافر و مقصد
 • اپلیکیشن IOS: هوشمند کردن دکمه عملیاتی (Action Button)
 • اپلیکیشن IOS: برپا سازی یک سفر
 • پایان دادن به برنامه Ride Share: جهت یابی به کمک سرویس نقشه اپل (Apple Maps)
 • پایان دادن به برنامه Ride Share: پاکسازی و ایجاد Constants File
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced Firebase: Building an Uber Clone [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:15 hours 47 minutes

Learn advanced iOS & Firebase by building your very own full stack Uber clone App
Welcome to advanced iOS & Firebase development. In this course you'll learn advanced development skills by building a polished, full stack and fully functional Uber clone app.
We start from the ground up and teach you everything you need to know from UI design and frontend and backend development. By the end of this course you’ll know to start building more advanced apps with Firebase.
Style and Approach
This course teaches you advanced development skills by building a polished full stack and fully functional Uber clone app. This starts from the ground up and teaches everything required to know from UI design and frontend and backend development.
Released: Wednesday, November 21, 2018
Intro to App & Building App UI
Intro to Course - Uber clone app
iOS App: Xcode Project Creation
iOS App: Building HomeVC’s User Interface
iOS App: Creating Custom View Subclasses for HomeVC
iOS App: Creating a Sliding Tray Menu with ContainerVC
iOS App: Creating a UIView Extension
iOS App: Building LoginVC’s User Interface
iOS App: Creating Custom View Subclasses for LoginVC
iOS App: Adding RevealingSplashView
Setting Up Firebase & Configuring Authentication
Firebase: Creating project in Firebase & adding it to Xcode
Firebase: Creating a DataService Singleton
Firebase: Enabling Sign In and Authentication
Firebase: Configuring Side Menu Changes Based On Account Type
Advanced iOS & Firebase: Displaying Users on MapView
Advanced iOS: Configuring Location Services and Permissions
Advanced iOS: Creating an UpdateService Singleton
Advanced iOS: Creating the DriverAnnotation Subclass
Advanced iOS: Loading Instances of Driver from Firebase
Advanced iOS: UX Improvement 1: CenterMapButton Improvements
Advanced iOS & Firebase: Search Functionality
iOS App: Setting up UITextFieldDelegate Methods
iOS App: Searching for Nearby Locations
iOS App: UX Improvement 2: Animating and Hiding UITableView
iOS App: Selecting a Search Result
iOS App: Dropping A Pin For The User’s Desired Destination
iOS App: Showing Trip Route
iOS App: UX Improvement 3: Loading View
iOS App: Removing Destination Coordinate from Firebase
iOS App: Zooming in on MKMapView
iOS App: Showing Alerts
Advanced iOS & Firebase: Configuring Ride Experience
iOS App: Building PickupVC in Interface Builder
iOS App: Allowing Passengers To Request Trips
iOS App: Allowing Drivers to Accept Trips
iOS App: Showing Routes and Annotations
iOS App: Allowing a Passenger or Driver to Cancel Trip
iOS App: Modifying Function to Show and Zoom Routes
iOS App: Fixing and Removing Duplicate Overlays on MKMapView
Advanced iOS & Firebase: Configuring Start & End a Trip
iOS App: Setting up CLRegion for Passenger and Destination
iOS App: Making the Action Button ‘Smart’
iOS App: Starting a Trip
Advanced iOS & Firebase: Wrapping Up
Finishing the Ride Share App: Getting Directions with Apple Maps
Ride Share App: Code Cleanup and Creation of Constants File

پیشنهاد فرادرس