تبلیغات

آموزش Spring Boot پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub

در این دوره، شما در مورد پیکر بندی Jackson Views، WebMVCs و ویژگی های پیشرفته دیگر خواهید آموخت.

در دوره [Spring Boot – Getting Started] شما اطلاعات اساسی برای ساخت اپلیکیشن با spring boot را فرا خواهید گرفت. این دوره ادامه دوره قبلی است و ویژگی های آن را ارتقا خواهد داد. ما قصد داریم به مفاهیم امنیت در Spring و ذخیره سازی کاربران در دیتابیس، با استفاده ازdistributed sessions و کلاس های کاربرانمان، عمیق تر بپردازیم. شما یادمی گیرید چطور اپلیکیشن های Spring WebMVC را تست کنید و چطور بحث پیکر بندی امنیت را در تست هایتان لحاظ کنید.

ما همچنین نگاهی به داده های Spring که قبلا به طور مختصر در قسمت دیتابیس مورد بحث قرار دادیم، خواهیم داشت. AOP یا Aspect-Oriented Programming به شما اجازه می دهد تا به شیوه موثر، از عهده نگرانی های به وجود آمده برآیید.

بنابراین ما نگاهی به پشتیبانی Spring برای AOP خواهیم انداخت. به عنوان قسمت پایانی، ما  Spring boot Actuator را با درنظر گرفتن معیار های اندازه گیری و بررسی صحت و بازبینی مجدد Actuator configuration در نیازهایمان، به کار می گیریم.

بعد از تکمیل این دوره، شما قادر خواهید بود که از ویژگی های پیشرفته Spring Boot استفاده کنید تا اپلیکیشن هایی پیچیده تر، با قابلیت های بیشتر و روانتر عرضه کنید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced Spring Boot Author:Patrick Cornelissen Duration:3 hours 16 minutes

In this course, you are going to learn more about WebMVCs configuration, Jackson Views, and other advanced features. In the course, Spring Boot – Getting Started, you have learned the basic knowledge to create an application with spring boot. This course will build on that and extend it even further. We are also going to dive deeper into Spring security and store users in the database, use distributed sessions, and our own user classes. You’ll learn how to test Spring WebMVC applications and how to include your Spring security configuration in your tests.
We are also having a look at Spring Data which we have only covered briefly in the database section before. AOP allows you to effectively tackle the famous cross-cutting concerns, so we are having a look at Spring support for AOP. As last section we are adopting Spring boot Actuator to our needs by adding our own metrics and health checks and revisit the Actuator configuration.
After completing this course you will be able to use the advanced Spring Boot features to deliver more complex, feature rich, and operations-friendly applications.
Key Features
Spring WebMVC customizations
Distributed spring security sessions
Advanced Spring WebMVC testing
Business related metrics and monitoring
Who this course is for
This course can be beneficial for intermediate spring developers, web developers, and Spring enthusiast. This will help them dive-in and understand the advanced concepts of Spring Boot.

پیشنهاد فرادرس